Peaministrid arutavad kohtumisel energeetika, innovatsiooni ja ühtse digitaalturu ning majanduspoliitika teemasid. Esimesel töösessioonil käsitletakse teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri ühiskasutamise võimalusi. Teisel sessioonil räägitakse innovatsioonile orienteeritud ettevõtetele soodsa majanduskeskkonna loomisest.

Näitena innovaatilisest ettevõtlusest tutvustatakse peaministritele virtuaalse proovikabiini Fits.me lahendusi. Fits.me on Eesti ettevõtte Massi Miliano, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi ja Tallinna Ülikooli biorobootika laboratooriumis loodav virtuaalne proovikabiin interneti rõivakaubandusele.

Täna lõunal ühineb Balti peaministritega ka Euroopa Komisjoni rahandus- ja majandusvolinik Olli Rehn, kellega kohtutakse töölõuna raames.