Riho Tänak politsei- ja piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonnast märkis, et õnnetuse ära hoidmiseks saab mõndagi teha juba enne sõidu alustamist.

"Kuna üle 90 protsendi infost teel toimuva kohta saame silmadega, tuleb nähtavus hoida võimalikult hea. See tähendab kõigi aknaklaaside jääst või härmatisest puhastamist, kojameeste korrasoleku kontrolli, tulede puhastamist, vajadusel reguleerimist ning kindlasti õiget kasutamist, et nähtaks ise, kuid ei pimestataks vastutulijat," rääkis Tänak.

Teel olles on Tänaku sõnul oluline valida ohutu kiirus ja sõiduvõtted ning jätta endale piisavalt aega ohuolukorras hoo peatamiseks. "Talvesõiduoskus ei teki iseenesest, mistõttu on mõistlik kas üldiseks liikluseks suletud alal või selleks spetsiaalselt ehitatud rajal libedasõitu proovida. Nii saab selgeks, milleks üldse on vaja libedaga liigeldes valmis olla ning kuidas füüsikareeglid neis olukordades sõidukit mõjutavad. Siis on ka vajalik valvsus ning oskus ohuolukorda ära hoida kergemad tulema," ütles Tänak.

Veebruaris on liiklusõnnetustest hukkunud kaks inimest, vigastada on saanud 23 liiklejat. Kokku on veebruaris inimvigastustega liiklusõnnetusi olnud 19, nende seas nii ühesõidukiõnnetusi, kokkupõrkeid teise sõidukiga kui ka jalakäijatele otsasõite.

Asulavälistel teedel juhtunud kokkupõrgetel on enamusel juhtudest üheks osalejaks kas kaubik või veelgi suurem sõiduk.

Jaanuaris hukkus liikluses seitse inimest, mida on kahe võrra enam kui möödunud aastal. Vigastustega lõppes 90 õnnetust ning kannatanuid oli kokku 115.

Politsei soovitab talvel enne sõidu algust puhastada tuled ja klaasid, kontrollida kojamehi ja klaasipuhastusvedeliku olemasolu. Jälgida tuleb ka rehvide seisukorda, kuna ülemäära või ebaühtlaselt kulunud rehvid mõjutavad oluliselt auto käitumist teel. Sõidu ajal tuleb valida ohutu kiirus ning hoida pikivahet, mis võimaldab vajadusel ilma eesliikujaga kokku põrkamata pidama saada. Jälgida tuleb ka külgvahet, et ka vastutulijal oleks vajadusel manööverdamisruumi ning sinust saaks ohutult mööduda.

Politsei soovitab inimestel hoida rooli kindlalt ning vältida järske liigutusi. Pööretel tuleb võtta hoog maha ning kiirendada tuleb rahulikult. Eriti ettevaatlik tuleb olla ka kurvides. Möödasõidu puhul tuleb varuda nii oma sõidureast väljumiseks kui sinna naasmiseks tavapärasest rohkem aega, et vajadusel saaks rahulikult ületada tuisu- või lörtsivalli ega peaks tegema järske liigutusi. Kiilasjää või suurte lumevaalude korral tuleks möödasõitu vältida.

Kasutada tuleb õigeid tulesid, et näha ise, aga mitte pimestada vastutulijat. Udutuled on lubatud vaid juhul, kui nähtavus on halb, see tähendab, et lihtsalt pimedaga sõitmisel neid kasutada ei tohi.

Sula ja külmakraadide vaheldumine tekitab asfaltkattesse löökauke, mille suhtes tuleb olla ettevaatlik, kuna järsud liigutused võivad lõppeda sõiduki juhitavuse kaotamisega. Samuti arvesta, et ka kaasliiklejad võivad löökauke vältida üritades ootamatult käituda