Vabaühenduste liidu EMSL eest veetava hea valimistava (www.ngo.ee/valimised) “autahvlile” hääletavad tava vabatahtlikud valvurid kampaanianäiteid, mida jooksvalt ERR-i valimisveebis kommenteeritakse. Näidete puhul hinnatakse viiepallisüsteemis, kui kaugele on sellega valvurite meelest heast valimistavast mindud - hinne 1 tähendab, et probleeme hea tava rikkumisega pole ning 5, et tegu on väga tõsise hea tava rikkumisega.

Selle nädala tulemuste koostamisel hääletasid valimistava valvurid Agu Uudelepp, Daniel Vaarik, Ivi Proos, Juhan Kivirähk, Liisa Sveningsson Past, Mari-Liis Jakobson, Marek Reinaas, Sergei Metlev, Sulev Valner ja Veiko Spolitis.

Selle nädala uute tulijatena hinnati järgmisi näiteid:

5. koht - pea poolte üksikkandidaatide programmid või seisukohad ei ole veel avalikuks tehtud (2,6)

Hea valimistava ütleb, et kandidaadid ei varja oma poliitilisi vaateid, ent umbes poolte üksikkandidaatide kohta ei olnud eelmisel nädalal veel nende seisukohtadest infot leida. Siiski ei pidanud valimistava valvurid seda ausa valimisvõitluse seisukohalt oluliseks probleemiks. Suhtekorraldaja Liisa Sveningsson Pasti hinnangul peegeldab see reaalsust: “Osaliselt on selle taga vaadete ja mitmekesise platvormi puudus, osaliselt aga võimetus kampaaniat teha,” ütles ta. “Kõige rohkem on platvormi mitte tegemine või mitte avaldamine aga kandidaadi hinnang iseendale. See näitab, et puudub usk, et ta tegelikult politikas või kampaanias osaline on.” Loe lisaks http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=223733

4. koht - Rainer Vakra pildi ja pöördumisega voldik, mis linnaosa elanike maksuraha eest tutvustab Nõmme vaatamisväärsusi ja on postitatud tema valimisringkonna elanikele (3,7)

Kuigi trükis kutsub valima Nõmmet vaba aja veetmise kohana, mitte Vakrat ega Keskerakonda, on selle trükkimine ja levitamine kampaania ajal valimistava valvurite hinnangul ebasobiv, saades napilt leebema hinnangu kui Vakra eelmise nädala lendlehed, kus ta linnaosa kulul, ent oma pildiga kutsub inimesi soodushinnaga Nõmmele uisutama. “Trükis on siiski veidigi odavam ja heale maitsele natuke lähemal kui Savisaare üllitis “Tallinn aitab!”,” kommenteeris suhtekorraldaja Agu Uudelepp. Loe lisaks: http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=223799

3. koht - Edgari kohviku reklaami tasuta avaldamine ajalehes Pealinn ja linnaosalehtedes (4,2)

Keskerakonna värvides reklaamil kutsub pagarivormis ja pirukavaagnana linnapea inimesi kohvile omanimelises valimiste ajaks avatud kohvikus. Küsimusele, kes ja kui palju reklaami eest maksis, vastas linna avalike suhete juht Ain Saarna: “Ajaleht Pealinn ei avalda tasulisi teateid ja reklaami, seega ei ole alust rääkida reklaami eest tasumisest. Vaba leheruumi olemasolul avaldatakse tasuta teateid, mis laekuvad Pealinna toimetusse.” Valimistava valvurite hinnangul on tegu selge valimisreklaamiga, mille on kinni maksnud Tallinna elanikud oma maksurahaga.

2. koht - Tallinna linnaosalehtedes on aasta esimese viie nädalaga oma foto ja artikliga avaldatud 20 Keskerakonna Riigikogu kandidaati, umbes pooli neist korduvalt, ja neli teiste erakondade kandidaati (4,2)

Kuigi valimistava valvurite hinnangul on arusaadav, et linna(osa)juhtide tegemistest on linna(osa)lehtedes teistest rohkem põhjust kirjutada, on nii selge ühe erakonna kandidaatide eelistamisega tõsiselt rikutud valimistava punkti, mis ütleb, et maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. Loe, mida valimistava valvurid linnaosalehtedest leidsid: http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=223787

1. koht - Linna eelarvest rahastatud ning linnapea foto ja pöördumisega voldik “Tallinn aitab”, mida postitatakse tallinlastele sõltumata sellest, kas nad abi vajavad või ei (4,3)

Suhtekorraldaja Agu Uudelepa hinnangul ei ole põhjendatud sellise trükise saatmine nii massiliselt, saati siis värviliselt ja läikpaberile trükituna, samuti selle illustreerimine poliitiku pildi ja sõnumiga ning selle levitamine just praegu. “Tegemist ilmselge valimisreklaamiga, kus alltekst selge: vali Keskerakond ja tema esimees, siis hakkab riik samamoodi toetama,” ütleb ta. Probleemi hea valimistava rikkumisega ei oleks, kui trükise tootmise ja levitamise eest maksnuks Keskerakond või Edgar Savisaar.

Savisaare pildiga voldik tõusis selle tulemusega esikohta jagama ka hea valimistava kolme nädala kokkuvõttes. Samamoodi 4,3 punkti sai valvuritelt kahe nädala eest IRL-i otsus võtta kampaania-aktivistid nõunikena ministeeriumide ja maavalitsuste palgale.

Järgmine edetabel avaldatakse 16. veebruaril ning siis keskendutakse valimisprogrammide ja -reklaamide vastavusele hea valimistava punktiga “Valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele”.

Tähelepanekuid hea valimistava vastu eksimisest või ka silmapaistvalt heast järgimisest oodatakse e-posti aadressil info@ngo.ee, valimistava valvurid kommenteerivad neid ERR-i valimisveebis http://valimised.err.ee/valvurid. Samas on võimalus näiteid kommenteerida ka teistel soovijatel.