Võrreldes 2007. aastaga on nende venemaalaste arv, kes arvavad, et Päike tiirleb ümber Maa, kasvanud. Eelmisel korral pidas geotsentrilist maailmapilti õigeks 28 protsenti vastanutest, vahendab Lenta.ru.

Halvad olid venemaalaste teadmised ka radiatsioonist – 11 protsenti Venemaa elanikest arvab, et radioaktiivne piim muutub ohutuks, kui seda keeta, 55 protsenti on veendunud, et kogu radioaktiivsuse Maal on loonud inimesed. Väitega, et hapnik tekib Maale taimedest, oli nõus 78 protsenti venemaalastest (2007. aastal 83 protsenti).

Võrreldes 2007. aastaga on suurenenud nende hulk, kes arvavad, et elektrone on vähem kui aatomeid (52 protsenti 48 protsendi vastu). Rohkem on ka neid, kes usuvad, et antibiootikumid on ühtviisi efektiivsed nii bakterite kui ka viiruste vastu (2007 – 45 protsenti, 2011 – 46 protsenti).

Muutunud pole nende hulk, kes arvavad, et inimesed ja dinosaurused ilmusid Maale üheaegselt (29 protsenti 2011. aastal, 30 protsenti 2007. aastal).