Kuid antud juhul jääb see vastus (kellele õnneks, kellele kahjuks) täiesti teoreetiliseks ja kogu lugu suuremat tähelepanu mitteväärivaks, ütles Vseviov.

Ta ütles, et ajalooalase hariduse needus seisneb muudele hädadele lisaks ka selles, et kõik oleviku sündmused haakuvad kuidagi iseenesest kunagi kaugemas minevikus toimunuga.

"Antud juhul nende memodega, mis sõjaeelsel ajal lähetati Venemaa saatkonnast Tallinnas Moskvasse. Ning tänapäevase tõdemusega, et vaid neile tuginedes pole tõene ajalugu tuvastatav. Nagu pole ka tuvastatav see, mida president tegelikult rääkis (järsku hoopis räägitakse, et...).

Ja lisaks pole ju USA administratsioonile mingiks saladuseks meie presidendi võimupiirid ja tasu, ütles Vseviov.