Hea valimistava "autahvli" panevad kokku vabaühenduste liidu EMSL valimistava valvurid. Esimesel nädalal hinnati juhtumeid, mida valvuritel on senises kampaanias palutud kommenteerida või mis on neile silma jäänud. Hindajateks olid Agu Uudelepp, Daniel Vaarik, Ivi Proos, Juhan Kivirähk, Liisa Sveningsson Past, Marek Reinaas, Mari-Liis Jakobson, Sergei Metlev, Sulev Valner ja Veiko Spolitis. Hindeid anti viiepunktisel skaalal, hinnates, kui kaugel konkreetne näide heast valimistavast on.

Hea valimistava autahvel 4. nädalal

7. koht: viimase hetke nimekirjavahetused (Robert Antropov Reformierakonnast IRL-i, Dagmar Mattiisen rohelistest Rahvaliitu, aga ka erakonnaliikmed, kes kandideerivad üksikuna) - 2,5
Hea valimistava ütleb, et kandidaat ei varja oma poliitilisi vaateid ega seotust huvigruppidega, kuid mitme valvuri meelest viimase hetke nimekirjavahetus selle punkti alla ei käi. "Tõmblemine muidugi ei suurenda valijate kindlustunnet, aga see on inimese vaba valik," ütles kommunikatsioonispetsialist Liisa Sveningsson Past. "Ei näe vastuolu hea tava punktiga "kandidaadi poliitilised vaated on avalikud", sest selline nimekirjavahetus demonstreerib vaid kandidaadi poliitiliste vaadete puudumist."

6. koht: mitmete kohalike ja Euroopa Parlamendi liikmetest poliitikute keerutamine vastuseks küsimusele, kas nad valituks osutumise korral asuvad Riigikogusse tööle - 3
Hea valimistava ütleb, et kandidaadid teatavad hiljemalt aktiivse valimisagitatsiooni alguseks avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse tööle. Paljud kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi poliitikud on aga selge "jah" või "ei" asemel (nagu ütles näiteks Riigikogu liige ja nüüdki kandideeriv Hannes Rumm, teatades, et ta ei soovi uues Riigikogu koosseisus tööle hakata) andnud keerutavaid vastuseid stiilis "see sõltub valijate otsusest" vms. "Tegelikult on ju aru saada, mida nad teevad, nii et sellisel keerutamisel pole mõtet," ütles kommunikatsioonispetsialist Agu Uudelepp. "Parem, kui nii ei tehtaks."
Liisa Sveningsson Past lisas: "Kõik teevad nii [millega näiteks europarlamendi liikmed oma kandideerimist põhjendasid] on nii rumal ja lapsik ettekääne, et tahaks vastata klassikaga lapsevanemate varamust: "Kui kõik pistavad pea ahju, kas sina pistad ka?" Aeg-ajalt on Eestis räägitud valimas käimise kohustuslikuks muutmisest Austraalia või mõne teise riigi eeskujul. Äkki peaks valimistulemuse kõigepealt valituks osutunutele kohustuslikuks tegema?"

5. koht: Keskerakonna bussireklaamid Reformierakonna värvides (nt "Meie armastame hinnatõusu!") - 3,3
Sellise näite kohta ei ole küll otseselt ühtegi hea valimistava punkti, kuid seda võib tõlgendada valija eksitamisena. Hea valimistava valvurid kaldusid seda siiski pigem võtma naljana. "Veidi nalja võib ikka teha, kui raha palju," ütles sotsioloog Ivi Proos.

4. koht: Edgar Savisaare miljon krooni maksnud jõulutervitused linnaelanikele - 4
See ja järgnevad on kõik seotud hea valimistava teemaga, et avalikke vahendeid ei kasutata erakondlikes kampaaniates. "Savisaare jõulutervitustes ei ole kasutatud erakonna sümboolikat ega loosungeid, kuid arvestades ajastust ja Tallinna linnapea rolli poliitikas, on see selgelt valimiskampaania osa," ütles üliõpilane ja aktivist Sergei Metlev. "Maksumaksja raha nii suur raiskamine on absoluutselt lubamatu."

3. koht: Deniss Boroditši allkirjaga kutsed perepäevale lasteaialaste riidekappides - 4,1
Ka selle kutse puhul ei ole kasutatud erakonna sümboolikat, kuid valvurite hinnangul ei ole Riigikogusse kandideeriva abilinnapea allkiri perepäeva kutsel ei vajalik ega sobiv. Asja halvendab, et kutseid levitati lasteaias. "Maksumaksja raha eest haridusasutustes poliitpropaganda tegemine on äärmiselt taunitav, see häirib õpetajate-kasvatajate tööd ning mõjub halvasti õpikeskkonnale," ütles Sergei Metlev.

2. koht: Tallinna linnaosavanemate poseerimine linna raha eest korraldatava ja reklaamitava tervisepäeva plakatitel - 4,2
Linnaosajuhtide poseerimine sellistel reklaamidel ei ole millegagi põhjendatud, seda eriti kampaania ajal, leidsid valvurid. "Lisaküsimusi tekitab asjaolu, et tahaksin selle plakatiga joosta keeletoimetaja juurde ja tema rammusalt punaselt markerilt nõu küsida, kuidas käituda kohmaka jutumärkides toortõlkega "Rahva tervislik päev"," ütles Liisa Sveningsson Past. "Analoogselt nn tõekomisjoniga palun edaspidi üritusele viidata ainult vormis "nn Rahva tervislik päev"."

1. IRL-i kampaania-aktivistide võtmine riigi palgale ministeeriumide ja maavalitsuste nõunikena - 4,4
Kuigi sarnaseid võtteid kasutavad kõik erakonnad, kellel selleks võimalus, ei tähenda see valimistava valvurite hinnangul, et sellesse võiks suhtuda leplikult. Valvurid ei hinda tõenäoliseks erakonna enda selgitusi, et töö ajal ajavad nõunikud ministeeriumi või maavalitsuse asju ning kampaaniategevuste korraldamine käib üksnes töövälisel ajal. "Ma arvan, et nendel valimistel on erakordselt suur oht, et erakonnad kasutavad avalikku ressurssi valimiskampaania tegemisel," kommenteeris reklaamispetsialist Marek Reinaas. "Erakondade rahakotid on tühjemad kui viimastel aastatel, kuid soovid ja unistused vaat et suuremadki. Sellise dilemma puhul võetakse appi nii erakondlikud töökohad kui ka labaselt riigi või omavalitsuse raha".