Poliitilise välireklaamiga valimiskomisjon ei tegele. Seaduse täitmist hakkab kontrollima politsei.

Poliitilise välireklaami avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

IRLi poliitikud avavad oma kohviku

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) poliitikud hakkavad inimesi kõnetama tänavatel ja kodudes, mitu kandidaati avab oma kohviku, kus arutletakse poliitika üle.

„IRL üritab võimalikult paljude valijatega otse suhelda, sest ainult nii saab kuulata nende arvamusi ja selgitada IRLi ideid,“ selgitas kampaania põhimõtteid erakonna pressiesindaja Rauno Veri.

IRL soovib järgmises riigikogus seadustada tasuta kõrghariduse, emapensioni ja seista kodukulude vähendamise eest. Tasuta kõrghariduse ja emapensioni tutvustamiseks kasutab IRL ka reklaami meediakanalites.