Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus on alates novembrist pakkunud nõustamisteenust inimestele, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud. Seni anti keskuses nõu põhiliselt meeste ja naiste ebavõrdse kohtlemise teemadel, kuid nõustamise käigus on selgunud, et abi vajatakse palju laiematel teemadel, ütles Albrant ERRi uudistele.

“Tundub võib-olla naeruväärne, aga inimesed ei tea oma õigusi — tal on õigus varale, aga ta lihtsalt ei teadnud ja lasi oma vara käest, sest uskus inimest, kelle sõnul seadus ütleb nii. Seetõttu kaotas oma vara, oma laste kodu või enda kodu,” kirjeldas Albrantelulisi juhtumeid.

Tema sõnul on Eesti inimeste teadlikkus oma õigustest suhteliselt madal.