Selgus, et lõviosa meeste ja naiste vahelise palgalõhe põhjustest on teadmata — vahe võib tuleneda nii isikuomadustest, diskrimineerimisest kui ka liialt vähedetailsest statistikast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Vastvalminud uuringus „Sooline palgalõhe Eestis” analüüsiti soolist palgalõhet ja selle põhjusi Eestis aastatel 2000– 2008. Tööjõu-uuringu andmetel oli neil aastail Eesti meeste ja naiste keskmine palgaerinevus Euroopa kõrgeim — 28,7%, millest vaid 4,4% on selgitatav sellega, et naised töötavad teistsugustes ametites, madalamatel positsioonidel, teevad vähem töötunde ja neil on vähem töökogemusi.

Suurim palgalõhe (31–33%) on meestel ja naistel vanusevahemikus 25–44 aastat, mil laste kasvatamine on kõige tõenäolisem. Lastega ja lasteta naiste palgaerinevus on samal ajal ül­disest palgalõhest oluliselt väiksem (1,2%).