Peaminister otsustas Vilnitise reformikavast loobuda, olles tutvunud peaprokurör Arvids Kalninši juhitud ametkondadeülese komisjoni järeldustega Vilnitise tegevusele ja KNAB-i reformimise kavale, mida süüdistati seadusevastases tegevuses ning riiklike huvide eiramises, vahendas BNS.

Valitsusjuht leiab pressiesindaja Liga Krapane sõnul, et enne prokuratuuri korraldatava kontrolli lõppu on liiga vara langetada otsust komisjoni kokkukutsumisest, mis annaks hinnangu Vilnitise sobivusele tema ametikohale.

Dombrovskis kommenteeris ka KNAB-i juhi ning Vilnitise ametis jätkamisel lahkuda ähvardanud asetäitjate vaidlust, viidates, et seadusandlusse tuleks teha täiendusi, mis sõnastaksid paremini KNAB-i juhi distsiplinaarvastutuse. Samuti usub valitsusjuht, et parlament peab astuma samme, et parandada KNAB-i puudutavat seadusandlust, võttes arvesse selle staatust ja tähtsust võitluses korruptsiooniga.

Ametkondadeülene komisjon moodustati Dombrovskise korraldusel, et anda hinnang Vilnitise koostatud KNAB-i reformimise kavale, pärast seda, kui selle vastu olid protestinud büroo töötajad, kaasa arvatud aseülemad Alvis Vilks ja Juta Strike, väites, et kava eesmärgiks on edutada Vilnitise lähikondlasi ning muuta büroo tegevus ebatõhusamaks.

Komisjon pidi oma järeldused esitama 10. jaanuariks.