„Taastame siseministri juures ühiskondliku turvalisuse nõukoja,“ märkis riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma erakonna täna avaldatud turvalisuspoliitika programmi tutvustades.

Päästjatele tehnika viimane sõna

Kodanike turvatunnet suurendab Raidma sõnul korrakaitse nähtavus, reageerimise kiiruse ja tõhusus. Ta lubas, et reformierakond varustab pääste-, politsei- ja piirivalveasutused logistiliselt põhjendatud asukohtades tehnika viimase sõnaga.

Kõikide kõrgema tähtsusega väljakutsete puhul lubab ta kindlustada helikopteriteenuse olemasolu. „Kindlasti on oluline parandada korrakaitsjate väljaõpet,“ lisas Raidma.

Erakonna kommunikatsiooni juhi Silver Pukki teatel peab Reformierakond oma programmis tähtsaks sisejulgeolekut tagavate ametkondade töö võrdset väärtustamist.

Selleks lubab erakond vastu võtta uue avaliku teenistuse seaduse, mis kaotab erisused sisejulgeolekut tagavate teenistuste sotsiaalsetes garantiides, väärtustades nii kõigi meeste ja naiste pühendumust ning panust kaaskodanike turvalisusesse.

Jätkub võitlus koolivägivalla ja korruptsiooniga

Reformierakonna sisejulgeoleku- ja turvalisuspoliitika programm näeb ette uue Sisekaitseakadeemia rajamise alustamist Ida-Virumaale ja tipptasemel Kohtuekspertiisi Instituudi töölerakendamist.

Eraldi toob erakond programmis välja sammud võitluseks lähisuhete- ja koolivägivalla, korruptsiooni ning küberkuritegevusega.

Olulisel kohal on ka rahvusvahelise õiguskaitse ja turvalisuse alase koostöö edendamine.