"Tänavu on raske ühte inimest esile tõsta. Tudengisõbra tiitliga tuleb tunnustada kõiki neid tuhandeid, kes ise enam tudengid ei ole, aga on valmis võitlema üliõpilaste õiguse eest õppelaenude hüvitamise ebaõiglase tühistamise vastu," teatas EÜL-i juhatuse esimees Maris Mälzer.

Tiitel „aasta sündmus kõrghariduspoliitikas“ jäi välja andmata, kuna tudengite jaoks olulised otsused, nagu õppetoetuste seaduse muutmine ja õppelaenude hüvitamise taastamine, jäid tegemata.

Aasta ettevõtteks valiti Edelaraudtee, kes on pakkunud üliõpilastele soodustusi ning võimaldanud neil transpordikuludelt kokku hoida.

Aasta partneriks ja tudengielu toetajaks valiti sihtasutus Archimedes, mis läbi programmide Primus ja Euroopa Noored on toetanud üliõpilaskondade arengut.

Otsuse tunnustuste omistamise kohta tegi EÜL-i tunnustamise komisjon, kuhu kuulusid: EÜL-i vilistlaskogu juhatuse, EÜL-i juhatuse ja volikogu esindajad ning staažikaim EÜL-i töötaja.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜL-i eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.