Kundla sõnul on naljakas lugeda, kuidas Keskerakonna tuumik on tõusnud tagajalgadele seoses Savisaare poolt kavandatud Eesti mahamüümise katsega Venemaale.

"Ei loe siin erakonnas põhikiri ega muud alusdokumendid, eetikast rääkimata, kõik toimub vahendeid valimata. Eeltoodut ilmestab selgelt olukord Saaremaal, mida tormas lahendama Savisaar isiklikult koos oma kõige püüdlikemate abilistega, eesmärgiks ühe ausama ja julgema erakonna juhatuse liikme Kalle Laaneti ja Saaremaa piirkonna juhatuse "vale arvamuse" väljavahetamine õige arvamuse vastu," märgib Kundla.

"Minule kui Keskerakonnast välja astunule tundub olukord Saaremaal väga tuttav olema, sest juba aastate jooksul on samasugune kord kehtinud Keskerakonna Järvamaa piirkonnas, mille liige olen olnud aastate jooksul. Kuigi Keskerakonna põhikiri määrab selgelt piirkonna juhatuse ja teiste koosolekute kokkukutsumise ja läbiviimise korra, rikutakse seda korduvalt ja järjekindlalt.

Olnud kolm aastat tagasi Keskerakonna juhatuse poolt määratud Järvamaa piirkonna kuraatoriks, juhtisin olukorra lubamatusele sageli tähelepanu, kuid see kõik oli kurtidele kõrvadele. Olukorrast olid teadlikud Keskerakonna büroo ametnikud, kuid sellestki polnud kasu.

Lähtudes sellest, kuidas Keskerakonna esimees isiklikult vilistas põhikirja nõuete täitmisele Saaremaal, ma ei imesta, miks saab jätkuda eelkirjeldatud olukord teistes piirkondades," nendib Kundla.

Endine keskerakondlane märgib, et omaette teema on Keskparteist omal soovil väljaastumine. "Koos minuga esitasid pea kolm aastat tagasi erakonnast väljaastumise soovi mitu Keskerakonna liiget, kellest mõni pole tänase päevani erakonna liikmete nimekirjast kustutatud. Ka vene ajal oli seaduste järgi Kommunistlikust Parteist väljaastumine võimalik, kuid tegelikkuses raskendatud. Selles osas NLKP võrdub Keskerakond," märgib riigikogulane.

Kundla sõnul jääb arusaamatuks Keskerakonna peasekretäri poolt meedias tõstatatud küsimus, miks Laanet erakonnaga tüli norib? "Me ei soovi Saaremaa piirkonna juhte kuidagi karistada ega noomida, kuid piirkonna esimehe sõnavõttude valguses juhin tähelepanu Keskerakonna põhikirja punktile 5.5.3, mis sätestab, et piirkonna juhatus lähtub lisaks kongressi ja volikogu otsustele ka erakonna juhatuse otsustest. Erakonna juhatus oma 23. detsembri koosolekul võttis vastu avalduse, kus täielikult toetab erakonna esimeest Edgar Savisaart nii erakonna esimehena kui ka Tallinna linnapeana. Sellele erakonna juhatuse otsusele ei hääletanud vastu ka juhatuse liige ja Saaremaa piirkonna esimees Kalle Laanet", sõnas Toobal.

Kundla juhib lugeja tähelepanu asjaolule, Laanet ei hääletanud ka juhatuses Savisaart toetava otsuse poolt, vaid jäi koos veel mõne teise juhatuse liikmega erapooletuks, seega polnud juhatuse otsus üksmeelselt esimehe teguviisi toetav, nagu Toobal on korduvalt väitnud.

"Kellele on vaja piirkondade juhatuste otsuseid Savisaare käitumise õigustamiseks, kui nad juba vastavalt põhikirjale ei tohi avaldada arvamusi, mis pole kooskõlas erakonna juhatuses vastu võetud otsustega. "Demokraatliku" erakonna poolt täiesti arusaamatu seisukoht," leiab Kundla.

Kundla sõnul on kummaline ka Keskerakonna väide, et esialgu Keskerakond Kalle Laanetit ei karista rahastamisskandaaliga seoses tehtud avalduste pärast, kuigi heidab talle ette avalikku tülinorimist ja keskaparaadi ostsustega mittearvestamist ning seab kahtluse alla tema usaldusväärsuse. "Järelikult jäävad vitsad soolvette, kuni avalikkus rahuneb," arvab Kundla.

Kundla märgib, et Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare eilset ootamatut visiiti Saaremaale põhjendas Toobal sellega, et Keskerakonna juhtkonna külaskäigud piirkondadesse enne valimisi on "väga tavapärased". "Ega ikka ole küll tavapärased, kui mõne tunni jooksul aetakse juhuslik seltskond kokku ja loetakse konverentsiks. Ka selle kohta on partei põhikirjas oma reeglid," meenutab Kundla.

"Saaremaa piirkonna juhatus otsustas, et erakonna esimees Edgar Savisaar peaks rahastamisskandaali pärast pöörduma kohtusse ja kuni menetluse lõpuni enda volitused peatama. Sellele järgnes Edgar Savisaare, Kadri Simsoni, Kalle Klandorfi ja Priit Toobali välkvisiit Saaremaale, kus kohtuti 80 kokkukutsutud erakonnakaaslasega.

Vastavalt põhikirjale ja tuginedes erakonna juhatuse otsusele toetas Savisaare jätkamist enamus kohalviibijaist, mis andis Toobalile põhjuse esitada küsimus: "Kas siin ei võiks püstitada hoopis küsimust Saaremaa piirkonna juhatuse usaldusväärsuses oma piirkonna liikmete poolt?"

Keskerakonna peakontor on eilse ja tänase jooksul teatanud avalikkusele mitme piirkondliku organisatsiooni "ühtsest ja kindlast" toetusest suurele juhile Edgar Savisaarele ning soovist tema jätkamisele sellel kohal rahastamisskandaalile vaatamata.

Kuidas nad saanukski teisiti hääletada, toetudes Saaremaa näitele? Isiklikult toetan täielikult Laaneti väidet, et Savisaare kõnekoosolekul pole õiguslikku tähendust. Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht Kalle Laanet teatas, et saarlased soovivad, et Savisaar annaks asja kohtusse ja peataks ajutiselt oma volitused erakonna juhina. Vastukaaluks saatis
erakonna pressiesindaja teate, et saarlased toetavad Savisaare jätkamist.
Kalle Laanet selgitas, et tema teate aluseks oli Saaremaa piirkonna juhatuse otsus ning see kehtib siiani.

Need, kes seal kohal olid, nemad arvavad samuti nagu, et kohus on see, kes peab otsustama," kinnitas Laanet. Väga õige ettepanek, kuid miks Savisaar ei asu seda täitma, ise kinnitades, et Viisitamme õiguse tõi päevavalgele just kohus? Selle asemel moodustas mingi omaalgatusliku
"tõekomisjoni", millel pole mingeid volitusi ega õigusi. Huvitav, huvitav! Miks ei aruta asja erakonna aukohus?

Ida-Virumaa keskerakondlased peavad näiteks "ebaeetiliseks ning ebasündsaks" president Toomas Hendrik Ilvese demokraatiale mittevastavaid väljaütlemisi oma aastalõpuintervjuus "Aktuaalsele kaamerale", mis on tekitanud ebatervislikke arusaamu Eesti Vabariigist kui õigusriigist. President tugines oma ametivandele ja ütles sõnaselgelt, kuidas asjad tegelikult on.

Mõned piirkonnad on väitnud, et erakonna esimees on tembeldatud süüdlaseks alatu laimuga ilma, et fakte ja tõendeid oleks avalikkuse ette toodud. Tõmban siin paralleele minu "värdjaskandaaliga", mis polnud
riigireetmisega võrreldav, kuid ei erakonna esimees Edgar Savisaar, fraktsiooni esimees Vilja Savisaar ega fraktsiooni aseesimees Ain Seppik leidnud aega või pidanud vajalikuks minu selgitusi ära kuulata, vaid kõik kiirustasid mind hukka mõistma. Vastupidi, minul keelati üldse ajakirjandusele olukorda selgitada. Kehtib õpetus "tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi".

Kõige kiiremad hukkamõistjad olid Järvamaa piirkonna nõndanimetatud
juhatuse liikmed, tegelikult piirkonna uue aasta peolt käigu pealt kokku
korjatud juhuslik seltskond, kuhu kuulus ka Paide osakonna esimees Toomistu.

Ometi ei takistanud see Järvamaa piirkonna esimehel Sarapuul allkirjastamast juhatuse koosoleku protokolli ja otsust ja seda saatmast
ametliku dokumendina Keskerakonna juhatusele. Samuti varga kombel käitus Keskerakonna seenioride kogu, eesotsas aseesimehe Metsjärvega, mis praeguse kümneid kordi suurema ja ohtlikuma skandaali puhul viskus Savisaare kaitsele.

Praegusel juhtumil käivitas Keskerakond Savisaare toetusteadete laviini ja Keskerakonna peakontor on teatanud avalikkusele paljude piirkondlike organisatsioonide "ühtsest ja kindlast" toetusest erakonna suurele juhile Edgar Savisaarele ning soovist tema jätkamisele sellel kohal rahastamisskandaalile vaatamata. Keskerakonna tegevus tugineb paljuski demagoogiale."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid