1. Esmakordselt olen teada saanud, et osalemine vene õigeusu kiriku ehitamisel ja selleks raha kogumisel kujutab enesest ohtu Eesti riigile. Olen seni abistanud luteri kirikute renoveerimist, juudi sünagoogi rajamist, Eesti õigeusuku kirikute renoveerimist jne. Olen läbirääkimisi pidanud ka mošee ehitamiseks Tallinnasse. Selliste asjadega tegelevad maailmas kõik enesest lugupidavad linnapead. Kirikud on linnas vaimsed keskused, mis kannavad olulist kultuuripärandit, ühendavad inimesi ja kindlustavad kodurahu.

2. Tänan Andrei Pervosvannõi fondi hoolekogu esimeest Vladimir Jakuninit, kes on aidanud kaasa raha hankimisel selle kiriku ehitusele. Küsisin selleks tõepoolest 1.5 miljonit eurot, mis osaliselt on ka kirikul kätte saadud ja ehitustööd käivad tänu sellele. Need rahad on tulnud nii ettevõtjatelt kui ka ühiskondlikelt organisatsioonidelt, nii sularahas kui ka arvete maksmise kaudu. Selleks on isegi sõlmitud leping, mille koopiaid ma teile jagan. Lepingule eelnesid läbirääkimised ligi poole aasta jooksul. Kaitsepolitsei on olnud tähelepanematu, kui ta väidab, et meie suhted Jakuniniga algasid alles eelmisel aastal. Tegelikult on need suhted vähemalt viis aastat vanad, kui ma avastasin selle mehe Eesti päritolu. Ta on üles kasvanud ja õppinud Pärnus. Selle projekti rahastamise suhtes olen teda ja tema kaastöötajaid korduvalt tagant kiirustanud, sest nurgakivi kirikule pandi juba 2003. aastal ja pärast seda ehitus enam ei edenenud.

3. Mingi analoogia on siin Jaani kiriku ehitusega Peterburis, kuhu Eesti kultuuriministeerium vahendatajate kaudu (Eesti Kontsert jne) on pannud küllalt suuri rahasid. Kas nüüd peaksid siis ka vene vastavad organid ajalehes küsima, kuidas on kiriku taastamise tulemusel tugevnenud Eesti mõjuvõim ja kes on sellele kaasa aidanud mõjutusagendid. Muidugi oleksime sellisest lähenemisest nördinud, sest usuasju ja riigiasju ei saa sel moel segamini ajada.

4. Võidakse küsida, kas raha küsimine kiriku ehituseks omab ka poliitilist tähendust ja kuivõrd on see seotud valimistega. Usun, et Reformierakond on huvitatud Peterburi Jaani kiriku valmimisest enne 6. märtsi valimisi. Et rõõmustada oma poolehoidjaid ja anda neile positiivne impulss justkui paranenud suhetest Venemaaga. Suhted on kahepoolsed ja ma ei kujuta ette, et Eesti riik saaks keelata Venemaa toetust õigeusu kiriku ehitamisele Eestis. Keskerakond on huvitatud nii Jaani kiriku valmimisest Peterburis (seda enam, et Tallinnas just lõpetasime samanimelise kiriku renoveerimise Vabaduse väljakul), kui ka õigeusu kiriku ehitamisest Lasnamäele. Selles linnaosas elab 115 000 inimest, suur osa neist õigeusklikud ja neile on tähtis saada valimiste eel positiivne impulss selle kiriku valmimisest.

5. Praegu on Eestis algatatud rahvusvaheline skandaal õigeusu kiriku ehitamise ümber. Pöördume kõikide kirikute poole järelpärimisega, kas kiriku ehitamisele kaasa aitamine ja selleks raha hankimine saab üldse olla kuritegu. Usuvabadus on tagatud mitte ainult Eesti põhiseadusega, vaid ka rahvusvahelise õigusega – pöördume üleilmselt demokraatiat ja inimeste põhiõigusi kaitsvate organisatsioonide poole hinnangu saamiseks Eestis toimuvale. Pöördume ka Euroopa Nõukogu poole algatamaks arutelu usuvähemuste õiguste kaitsest Eestis.

6. Tänan ajalehte Postimees küsimuse tõstatamise eest. Muidu ma ei teakski milliseid dokumente minu kohta Eestis ringleb ja kuidas neid kasutatakse avaliku arvamuse manipuleerimiseks. Palun mitte hakata Postimeest taga kiusama allikakaitse küsimusega, kuna tänase artikli päritolu on niigi kõigile ilmne.

7. Valimiskampaania on hoo sisse saanud, valimisteni on jäänud vaid 2 kuud. Suured probleemid on mõlemal parempoolsel parteil. Hinnad on väljunud kontrolli alt, tööpuudus tegelikult ei lange. Erakordne kriisiolukord on tekkinud seoses korruptsioonikahtlustega majandus ja kommunikatsiooniministeeriumis. Kapo viimaste aastate kõmukaim erioperatsioon Viisitamme risti löömiseks kukkus just kohtus läbi. Sellises olukorras haarati viimase kaardi – vene kaardi järele Eesti sisepoliitikas.