Meil võib kõnelda teatava määrani alkoholi uputusest. Maal on õlle- ja viinamüügikohtade võrk liialt tihe. Üksikud müügikohad asuvad tihti üksteisest 6-7 km kaugusel. Suuremalt jaolt on alkoholi müügikohad rajatud piimaühingute, koolide, kirikute ja vallamajade lähedale. Isegi toiduainete kauplustest on saada alkohoolseid jooke.

Mehed lähevad hommikul meiereisse piima viima ja hakkavad seal napsutama. Perenaised ootavad asjatult piimavoore koju, kuna hobused kannatavad nälga ja külma. Koolilapsed kuulevad väga sagedasti kõiki inetusi, mis liigse alkoholi tarvitamisega kaasas käib.

Et alkoholi liigse tarvitamise taha on kuhjunud niipalju naiste ja laste pisaraid, õnnetust, nälga, südamevalu, et alkohol on tuhandete perekondade kõlbluse allakiskuja ja laostaja, siis on tarvilik, et alkoholi pruukimist piirataks. Meil peaks võimalik olema alkoholi müüki normeerida tšekisüsteemi alusel või mõnel teisel viisil, nagu see tarvitamisel teistes kõrge kultuuriga maades, näiteks Rootsis. Tuleks kindlasti keelata: alkoholi müümine alaealistele, alkoholi joomine väljas — õuedes ja tänaval, joobnud olekus ilmumine tänavale ja avalikkudesse kohtadesse, alkoholi müük toiduainete ja koloniaalkauplustes; restoranides peaks alkoholi andmist piirama.

Rahva juurdekasv on meil aastaid olnud äärmiselt kasin. Meeste liigjoomise tagajärjel tekkivad kannatused võtavad naistelt tahte lapsi sünnitada maailma nälgima ja viletsust kandma. Alkohol on suur kaasaaitaja ka kuritegudele ning suguhaiguste ja muude haiguste levikule. Tiisikusehaigust on meil veel väga palju. Samuti esineb meil väga sagedasti vaimuhaigusi ja teisi tõbesid, mille otseseks või kaudseks põhjustajaks on alkohol. Alkohol on ka suguhaiguste soodustajaks. Suguhaiguste protsent võrreldes teiste haigustega on meil äärmiselt suur.

Meie avalikud, samuti ka perekondlikud vastuvõtud ja pidustused on liialt toredad, ülekoormatud kallite roogade ning alkohoolsete jookidega. See kõik on meie rahva elujõudu kurnav ja väsitav. Tuletõrje ja mõnede teiste organisatsioonide peod käivad alatihti kaasas suurte joomingutega, mis lõppevad tihti kakluste ja muude võimatustega. Kõik see kõneleb meie vähesest kultuursusest, mida liigne alkoholi tarvitamine kisub veelgi alla. Alkohol rikub üldiselt meie rahva elukombeid ja käitumisviise.

Üliõpilasorganisatsioonidest tuleb alkohol kindlasti välja tõrjuda; 2) Suurte pühade laupäevadel alkoholi mitte müüa; 3) Et tšekisüsteem on hea, näitab seegi, kuidas sõja ajal ja peale seda, kui viina ei saadud nii palju kui keegi soovis, talud jäid haamri alla minemata; kui aga viin hakkas lainetama vabamalt, läksid paljudki talud, mis tšekisüsteemi ajal said läbi ilma raskusteta, oksjoni alla.

Eesti Riigiarhiiv, fond 4408, nimistu 1, säilik 174.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid