Pärnitsa (35) poolt hääletas 97 kongressi liiget, tema vastaskandidaadi, metsatöötajate ametiühingu esimehe Jüri Minjajevi (57) poolt anti 38 häält. Kokku võttis reedesest kongressist osa 147 delegaati, kelle hääletamissedelitest loeti kehtivateks 143.

Pärnits ütles enne valimisi peetud kõnes, et teeb kõik endast oleneva, et muuta ametiühingute tegevus intensiivsemaks, ühendades selleks allorganisatsioonide jõud. Pärnitsa sõnul on organisatsiooni liikmete arv (ligi 60.000) liiga väike, et ühiskonnas piisavat mõjuvõimu omada.

Pärnits kutsus üles ametiühinguid vajadusel jõulisemalt ja sagedamini streike korraldama ning enam organisatsiooni liikmete palkade eest võitlema.

EAKL-i senine esimees ja Mõõdukate erakonda kuuluv riigikogu liige Raivo Paavo ütles neljapäeval ajakirjanikele, et paljude EAKL-i liikmesorganisatsioonide esindajate arvates on Pärnitsal Minjajevist suurem toetuspind.

Ametiühingute uus roll Eestis on Paavo sõnul seotud integreerimisega Euroopasse. Selle tõttu tuleb lahendada ja ennetada tööturul aset leidvate muudatustega kaasnevaid probleeme. Igal juhul jäävad Paavo sõnul Eestis ametiühingud sotsiaalpartneri rolli, mitte ei vali pideva vastuseisu taktikat.

Tallinnas rahvusraamatukogus toimuvale ametiühingute keskliidu kongressile on valitud 150 delegaati, kellest kohale tuli 147. EAKL-i kuulub 25 liikmesorganisatsiooni, mis ühendavad umbes 60.000 inimest.