Kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu kommenteerides ütles regionaalminister Siim Valmar Kiisler, et praeguse seisuga on ordudel võimalik eksisteerida ainul kloostri sees.

Eelnõu eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta sõlmitud kokkuleppe täitmine, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vaheline kokkulepe katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis jõustus 1999. aastal. Kokkuleppe kohaselt garanteerib Eesti katoliku usu avaliku tunnistamise ja praktiseerimise vabaduse. 2009. aastal pöördus Püha Tooli nuntsius Eesti poole diplomaatilise noodiga, milles tehti ettepanek lisada kirikute ja koguduste seaduses usuliste ühenduste loetellu ka välislepingu alusel tegutsevad institutsioonid. Eelnõu kohaselt täiendataksegi seadust sellega, et usulisteks ühendusteks peetakse ka välislepingu alusel tegutsevaid kiriku institutsioone.

Usuliste ühenduste kohta MTÜ-de registrisse andmete esitamise täpsustamiseks on lisatud, et nii kiriku enda kui ka kõigi tema koguduste, kloostrite ja institutsioonide puhul on avalduse registrile esitajaks kiriku juhatus. Nimetatud täpsustus on vajalik, et eristada millal esitab andmete muutmise avalduse kirikute või koguduste liidu juhatus ja millal on muudatuste registrisse kandmise avalduse esitajaks kloostri või koguduse juhatus ise.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid