Jutt on Eesti Kontserdi Peterburi Jaani kiriku renoveerimisest, mille rahastamisel riigikontrolli hinnangul rikuti riigieelarve ja riigihanke seadusi.

"Riigikontroll leidis, et tegemist on sisuliselt laenu võtmisega, mis riigieelarve seaduse kohaselt on keelatud," kirjutas Enn Eesmaa Delfi arvamusloos.

"Kuid siis ei asunud kultuuriminister ja peaminister tegutsema. Keegi ei nõudnud kultuuriministrilt Eesti Kontserdi juhtide kohest vallandamist ja korra majja löömist. Finantsdistsipliini jäme rikkumine ei häirinud kedagi," kirjutab Eesmaa.

"Kultuuriministeerium on kindlal seisukohal, et lepingumuudatused ei ole olnud seadusega vastuolus, laenulepingu kogumahtu pole see leping samuti suurendanud," ütles kultuuriministeeriumi pressiesindaja Ave Toots-Erelt.

Veel kinnitas ta, et kiriku rekonstrueerimise jätkamine oli vältimatu, sest tööde katkemisel oleks senised 31,4 miljonit krooni riigieelarvelist raha kaotsi läinud, mõistagi oleks hoone jätkuvalt edasi lagunenud.

"Ka oleks kaotanud Eesti Evangeelne Luteri Jaani Kogudus Peterburis õiguse hoone kasutamiseks ning hoone oleks läinud tagasi Peterburi linna valdusesse."

Riigikontroll avaldas septembris seisukohta, et ehitusettevõttega töövõtulepingut sõlmides rikkus Eesti Kontsert riigieelarve seadust, kuna eelseisvate eelarveaastate arvel sõlmitud lepingu maksumus oli üle 50 protsendi 2008. aasta eelarves investeeringuteks ette nähtud summast ja puudus valitsuse luba määra ületamise kohta. Et töövõtuleping sisaldas finantseerimiskulu, rikuti ka riigieelarve seadust, mis keelab riigiasutustel laenu võtta.

Jaani kiriku ehituse projekti veab lõpuni Eesti Kontserdi endine juht Aivar Mäe, kelle arvates on auditi tegemisel aetud näpuga järge, kuid reaalne elu on teistsugune. Eriti teistsugune on see Venemaal. Tema sõnul ei saa võrrelda omavahel Venemaa ja Eesti ehitusturgu ning seadusi. "Kui me oleksime ehituse pooleli jätnud, oleksime rohkem kaotanud kui need 20 miljonit. Laenu võtmine oli kõige õigem käik, mis olemas oli, ning kas praegune kaotus pikemas perspektiivis ongi kaotus? Võib-olla on see hoopis võit," soovitas ta toona asju üldisemalt vaadata.