„Valimiste eel on alkoholireklaam ikka olnud jutuaineks, sest see tundub olevat üks väheseid teemasid, mille kohta iga poliitiku aju suudab miski sõnumi produtseerida,“ ütles Osolin Delfile. Seepärast kostub tema sõnul ka märtsivalimiste eel kindlasti ülekutseid alkoholireklaami näitamist piirata või lausa keelustada.

Kui aga mõni poliitik üritab enne valimisi endale alkoholireklaami keelustamise ideega plusspunkte teenida, siis peaks ta enne tutvuma Euroopa Liidu vastava regulatsiooniga, soovitas reklaamiekspert.

Euroopas kui tsiviliseeritud maailmajaos on alkoholi tarbimisel oma pikaajalised traditsioonid ning seal ei suhtuta alkoholi mõõdukasse tarbimisse kui inimkonna vastu suunatud kuritegevusse. „Iga asjaga tuleb osata piiri pidada ning seda peaks meie ühiskond ka oma kodanikele selgitama,“ on Osolin veendunud.

Seadusepiirangud on küllaldased

Osolin tõdes, et tegelikult on meie reklaamiseaduses juba päris palju piiranguid, seal hulgas keeld kutsuda üles inimesi alkoholi tarbima, samuti on üsna palju piiranguid alkoholireklaami näitamisel.

„Kui neid seadusesätteid korralikult täita ja seda täitmist korralikult kontrollida, siis ei tohiks reklaam suurendada alkoholi üldist tarbimist, vaid andma täiskasvanud inimesele võimaluse saada ettekujutust erinevatest brändidest ja valikuvõimalustest - nii nagu iga muugi kauba puhul,“ selgitas ta.

Kui alkoholireklaami näidatakse lastefilmi vahel või kui alkoholi reklaamitakse kui võimekust parandavat jooki, siis on see Osolini sõnul ebaseaduslik. „Kui keegi miskit sellist täheldab, siis võib ta alati pöörduda tarbijakaitseameti poole, kes hakkab siis kohe kaebust menetlema ning kui on tegu seaduserikkumisega, siis keelab selle reklaami näitamise ja määrab karistuse,“ rääkis Osolin.