Portaali
avamine on saanud reaalsuseks tänu Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt toetatud ja ERRi poolt elluviidud projektile "Audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe digihoidla I etapi väljatöötamine ning sellele ID kaardi põhise avaliku ligipääsu loomine".

Veebipõhine juurdepääs heli- ja videoarhiividele on loodud Eesti Rahvusringhäälingu initsiatiivil digitaalse audiovisuaalse kultuuripärandi kõigile tasuta kättesaadavaks tegemiseks. Praegu on digihoidlast võimalik leida tele- ja raadiosaateid.

Alates idee sünnist on tehnoloogilise lahenduse eesmärgiks olnud süsteemidevaheline avatus ja ristkasutus, luues ühtlasi eeldused info põimumiseks ja koondumiseks. ERR on valmis alustama läbirääkimisi kõigi suuremate sisutootjate, tele- ja raadiokanalite ning filmiarhiividega, kes on huvitatud oma audiovisuaalse materjali säilitamisest ja avalikustamisest ERRi i digitaalses arhiivis. Esimene sellelaadne koostöö on teostamisel MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi poolt loodava Eesti filmi infosüsteemiga (EFIS).

ERRi arhiivide sisuga saab interneti kaudu tutvuda nii anonüümselt kui ka registreeritult. Anonüümne kasutaja pääseb ligi ainult nendele andmetele ja sisule, mida ERRil on õigus kõigile vabalt avaldada.

Kasutajaks registreerumiseks on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu. Registreeritud kasutajana pääseb süsteemi ka riigiportaali eesti.ee keskkonnas X-tee teenuste kaudu. Pärast esmakordset registreerimist on edaspidi võimalik siseneda e-posti aadressi ja parooli abil.

Uus internetikeskkond peab arvestama paljude erinevate autoriõigusalaste kokkulepetega. Seetõttu on mõnede failide kuulamine/vaatamine piiratud. Kokkulepete sõlmimine autoriõiguste osas jätkub ja Eesti Rahvusringhääling teeb omalt poolt kõik osapooltega kokkuleppele jõudmiseks, et digihoidla arhiiv.err.ee saaks olla võimalikult kasutajasõbralik. Registreeritud kasutajatele saab vajaduste järgi (n. õppe- või teadustöö) anda tavapärasest laiemaid juurdepääsuõigusi.

Digihoidla arhiiv.err.ee on heaks tööriistaks kooliõpilastele, tudengitele, ajaloolastele ja kõigile loomeinimestele, võimaldades internetis tasuta tutvuda Eesti audiovisuaalse kultuuripärandiga.

Veebipõhine juurdepääs ERRi arhiividele avardub pidevalt. Saadete avalikustamiseks tuleb need esmalt digiteerida, restaureerida ning täpsustada metaandmed. Kuna täiskvaliteedis failid on väga mahukad, siis transkodeeritakse neist andmemahult väiksem veebile sobilik formaat. See on aeganõudev töö ja esialgu ongi võimalik tutvuda materjalidega, mis on selle protsessi juba läbinud.

ERRi arhiiv veebis rikastub ajas, sest audiovisuaalse kultuuripärandi maht on aukartustäratav ja seda toodetakse pidevalt juurde.