„Omal ajal lasi kultuuriminister lahti Läänemaa muuseumi direktori mõneti kummalistel asjaoludel. Aluseks oli Ilon Wiklandi advokaadi kiri, mis viitas, et direktor ei ole päris õigesti toimetanud,” ütles Kreitzberg Eesti Päevalehele.

„Nüüd on kultuuriminister samas olukorras, kus Järvi annab mõista, et minister on kahjustanud Eesti kultuuri. Kui minister rakendaks nüüd endale sama põhimõtet, siis ma ei näe võimalust tal jätkata,” sõnas ta.