Märki saab paigutada erinevatele toodetele, trükistele ning seda võivad kasutada kõik riigiorganisatsioonid ja eraettevõtted, ütles projektijuht Evelin Int-Lambot (pildil) reedel ajakirjanikele. Ta lisas, et märgi kasutamine on tasuta, kuid selleks tuleb sõlmida EAS-iga litsentsileping.

“Eesti brändi kontseptsiooni esmane ülesanne on luua Eesti toodetele ja teenustele äratuntav ühtne identiteet,” ütles majandusministeeriumi asekantsler Raul Malmstein. Tema sõnul aitab märk “Welcome to Estonia!” säilitada Eesti kaupade identiteeti Euroopa ühisturul.

Projekti loovgrupi juhi Rain Pikandi sõnul on “Welcome to Estonia!” märgi visuaalne pool jõuline, silmatorkav ning retrolik. “See märk erineb teistest ning jääb meelde,” ütles ta.

Projekti “Eesti tuntuks!” raames valminud Eesti brändi kontseptsioon hõlmab peale visuaalse ka mõistelist ja strateegilist osa.

Int-Lamboti sõnul viidi nii Eestis kui ka sihtturgudel läbi mitu uuringut, et sõeluda välja olulisemad osad eestlaste enesepildist ning välismaalaste kujutlusest Eesti kohta.

“Eestlased tõid peaasjalikult esile Eesti kui kontrastide, kiirete muutuste, omanäolise geograafia ja iselaadse rahvusliku iseloomuga maad,” ütles ta. Välismaalasi köitsid Eesti juures samuti kontrastid ning puutumata loodus.

“Nende kahe visiooni kattuva ühisosa alusel ehitati üles brändikontseptsiooni tuumiksõnum “Positively transforming”, mis eesti keeles on “Paremaks muutumise maa”.

Int-Lamboti sõnul koondab kogu brändi strateegia endas keskseid kujundeid ja märksõnu, mille abil hakatakse Eestit välismaal tutvustama.

Brändi kontseptsioon valmib raamatuna, mis antakse välja enne Eurovisiooni lauluvõistlust. See on juhiste kogum, kuidas kasutada Brand Estonia strateegiat ja loovlahendusi avalikus ja erasktoris.

Kontseptsiooni väljatöötamine läks riigile kahe aasta jooksul maksma 13,3 miljonit krooni.