Järgnevalt avaldab Delfi mõlemad kirjad täismahus.

Neeme Järvi kiri

Lugupeetud Laine Jänes!

Tervitan Teid USA-st! Aasta tagasi kirjutasime Teie kabinetis alla eellepingu minu töölehakkamiseks ERSO peadirigendina. Selgitasin Teile tookord, et selleks peab Eesti riik hoolitsema vajalike tingimuste loomise eest, mis võimaldaksid ERSO-ga jõuda rahvusvahelisele areenile. Nagu mulle teada, on hr. Siitan need soovid ka Teile edastanud. Kahjuks pole ma Teilt siiani vastust saanud, kuid mul oleks vaja kiiresti vastust, et teada, kuidas Eesti riik kavatseb lahendada ERSO probleemid.

Mul on kahju, et olen pidanud ajalehtedest lugema, et olete Teie enda poolt kavandatud reformide ebaõnnestumiste eest asunud süüdistama ERSO diretorit hr. Andres Siitanit. Mulle on täiesti vastuvõtmatu selline tööstiil, kui kultuuriministeerium kavandab muudatusi ERSO juhtkonnas ilma mind kui peadirigenti sellest informeerimata. Mul on raske mõista ministeeriumipoolseid süüdistusi, ilma et nende sisu oleks tutvustatud nii ERSO direktorile kui peadirigendile. Leian, et see on nii minu kui ERSO kollektiivi parimate tunnetega manipuleerimine.

ERSO ei ole mingi tavaline riigiasutus vaid palju kõrgemal seisev muusikakollektiiv, keda ei saa võrdsustada teiste kultuuriministeeriumile alluvate kollektiividega nii nagu Teie seda teete. Olles 30 aastat tegutsenud maailma juhtivate orkestritega, oli minu eesmärgiks olla kasulik Eestile, et luua ERSO-le vajalikud töötingimused, mis võimaldaksid viia see orekster maailma kõige esinduslikemate kontserdisaalide lavadele. Minu arusaam oli, et Estonia kontserdisaal kuuluks ERSO-le koos kõigi vajalike ruumidega, mitte Estonia teatrile.

Mulle on arusaamatu, miks loobuti esialgsest ideest luua ERSO juurde oratooriumikoor ja kaotati seoses sellega palju raha. Kui koor tegutseb ühe asutuse alluvuses, ja orkester on teine asutus, siis on raske midagi koos planeerida. Miks Te andsite selliseid lubadusi, mida Te ei suutnud täita, ja nüüd süüdistate selles hr. Siitanit? Kes olid Teie nõunikud, kes Teile selliseid ebapraktilisi nõuandeid jagasid? Kas Sirje Endre või Aivar Mäe, või veel keegi? Miks tegeleb nende muusikaliste küsimustega hr. S. Sukles ja mitte Teie isiklikult? Mul on piinlik, et selle asemel, et asju koos arutada, Te süüdistate teisi. Ma ei saa nõustuda hr. Siitani tagandamisega, ja kardan, et selle tulemusel võidakse ERSO ühendada Estonia teatriga, millega ma ei saa kuidagi nõustuda, sest siis kaotaksid oma töö ka paljud suurepärased muusikud.

Vaatamata majanduslikule olukorrale, ei tohiks lubada meie esindusorkestri likvideerimist, mis oleks korvamatu kaotus kogu meie rahvuskultuurile. Kuna ERSO on riiklik kollektiiv, siis peaks Eesti riik ka vääriliselt tasustama orkestrantide tööd, ja leidma selleks vajalikud vahendid. Kui Venemaa president V. Putin leidis võimaluse oma eliitorkestrilte palkade tõstmiseks 10-kordseks, et mitte sundida parimaid muusikuid siirduma välismaale, siis olen kindel, et Eesti riik leiab ka vajalikud summad oma eliitorkestri palkade suurendamiseks.

Pean vajalikuks Teie kokkusaamist hr. Siitaniga, et koos leida mõistlik lahendus kõigile üles kerkinud probleemidele. Kinnitan Teile, et mina kui orkestri kunstiline juht ja peadirigent jätkan ka edaspidi võitlust orkestri olemasolu ja töötingimuste parandamise eest.

Lugupidamisega Neeme Järvi

Laine Jänese vastus

Va maestro Neeme Järvi,
tänan Teid kirja eest, mis on väga emotsionaalne ja murelik.

Eesti riigil, aga ka paljudel teistel Euroopa ja maailma riikidel on olnud majanduslikult keerulised ajad. Seetõttu on olnud väga keeruline vähendatud vahenditega töötada mistahes asutustel ja kollektiividel.

Suur osa asutusi ja kultuurikollektiive on püüdnud raskuste kiuste hakkama saada. Ja teinud seda väga hästi, mille pärast neid kõiki ka kiidan.

Vaatamata pingelisele emotsionaalsele ja materiaalsele olukorrale, on ERSO muusikud olnud tasemel ja teinud oma tööd südamega.

Mõistes Teie soovi pidada ERSO-t, kui teie kunagist kauaaegset töökohta, teistest Eestis tegutsevatest muusikakollektiividest ülemaks, ei saa ma siiski nõustuda mitmete süüdistustega kultuuriministeeriumi, meie töötajate või minu isiku suhtes.

Kuna ma pole aga soovinud avalikkuse ees lahata ühegi allasutuse siseelu, pingeid ja arusaamatusi, siis jätan ma “musta pesu” avalikkuse ees pesemata ka käesoleval hetkel. Selline käitumine ei parandaks niigi problemaatilist meeleolu ei ERSO-s, ega ka kultuuriavalikkuses tervikuna.

Teie poolt kirjas mainitud inimesed on kõik oma ala suurepärased tundjad ja panustanud meie kultuuriellu olulisel määral.

Ministeeriumi ülesanne on jälgida riigi eelarve täitmist ja finantsdistsipiliini kõikides oma allasutustes.
Meile on eelkõige oluline, et orkestri töövõime taastuks, psühholoogilised pinged taanduksid ja normaalne elurütm saaks taas toimida.
Selle nimel me ka pingutame.

Suurima lugupidamisega ja Teie muusikalisi andeid alati imetledes
Laine Jänes

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid