Samas artiklis sõnas Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves, et noortekeskusi soovitakse hoopis linnaosavalitsuste "alla" viia, mis minu silmis tähendaks märkimisväärseid muudatusi pealinna noorsootöös.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) saatis Tallinna linnavolikogule ja linnavalitsusele märgukirja toetamaks Tallinna Noorsootöö Keskuse säilimist. Märgukirjas tuuakse välja mitmeid põhjendusi - ühena neist väide, et linn ei hoiaks TANi likvideerimisega mitte raha kokku, vaid kaotaks rahaliselt. Näiteks tõi ENL, et aastal 2009 oli linnaosavalitsuste hallatavate noortekeskuste ülal pidamine märksa kallim, kui TANi keskuste oma.

Ühtlasi olid TANi keskused edukad sise- ja rahvusvaheliste projektide kaudu lisarahastuse saamisel. Lisaks rõhub ENL ka seni edukalt toimivale noorsootöötajate võrgustikule ja koostööle pealinnas, mis on saanud toimida eeskätt just tänu TANile. ENLi märgukirja tervikliku tekstiga saab tutvuda siin.

Kui otsus TAN likvideerida peaks läbi minema ning senine struktuur lõhutaks, näen sellega suurt tagasiminekut noorsootöö üleüldises arendamises - aastatepikkune töö, mitte ainult TANi oma, lendaks luhta. Ühtlasi kaotaks pealinn tervikliku noorsootöö süsteemi.

Täna ei ole TANi noortekeskused mõeldud vaid pelgalt ühe piirkonna (linnaosa) noortele. Noortekeskuste töö ei toimu vaid füüsilistes keskuste ruumides. Tihedalt tehakse koostööd teiste keskustega - korraldatakse ühiselt suuremaid ülelinnalisi tegevusi, kirjutatakse ühiseid projekte jne. Näiteks suvel, mil noored ehk keskustes nii palju aega ei veeda, kolivad TANi noortekeskused Stroomi randa ning moodustavad Ranna noortekeskuse; ühise teema alusel sisustatakse koolivaheaegasid, korraldatakse laagreid jne.

Loomulikult ei saa unustada TANi struktuuri kuuluvaid noorte infokeskust ja teabe- ning nõustamiskeskust, mis samuti lisaks oma igapäevasele funktsioonile ka noortekeskustega koostööd teeb. Noorte infokeskus mitte ainult ei jaga infot passiivselt, nö keskusesiseselt, vaid infotöötajad käivad ka koolides mitmetel teemadel loenguid pidamas, korraldavad infopäevi ja -seminare, iga-aastast suurt ülelinnalist vaba aja infopäeva Novaata jne. Noorte infokeskus haldab ka põhjalikku kodulehte www.taninfo.ee.

Ühiskondlik diskussioon nii noorte lahkumise üle välismaale kui ka teiste "murekohtade" osas (koolivägivald, tegevusetus, tööpuudus) väljendaks justkui riigi huvi järeltuleva põlvkonna heaolu eest seista! Miks ei peaks seda tegema ka pealinn, kus noori kõige enam on?

Yana Toomi ettepaneku vastu TAN likvideerida on suhtlusportaalis Facebook loodud ka omaalgatuslik lehekülg, millega on kahe päeva jooksul liitunud üle tuhande inimese. See tähendab ühtlasi toetuse avaldamist TANi püsima jäämise kohta!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid