Pärast terava avalikkuse vastuseisu puhkemist Ruu karjäärile on projekt esialgu seisatud. Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud ekspertgrupp kiitis septembri algul heaks Nabala lubjakivimaardla piirkonna täiendavate uurimistööde lähteülesande projekti.

Tööde tulemusena selgub, kas ikka on keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult otstarbekas kaevandada lubjakivi Ülemiste järve vesikonnas asuval karstialal, teatas Delfile Tarmo Vaik, kes on nelja vallavanema eestkõneleja Nabala maardla asjus.

Arendajate poolt tellitud uuringud pole kaevanduse alal seni veel karsti avastanud. Valminud lähteülesandes on aga mitmeid küsitavusi, kus ministeeriumi esindajate ja kohalike elanike huvid ei kattu. Kujunenud olukorrast ajendatuna kohtusid reedel Kose, Kiili, Kohila ja Saku valla esindajad, sealhulgas vallavanemad, keskkonnanõunikud ja kohalike MTÜ -de eestvedajad.

Arutelu tulemusena esitati keskkonnaministrile omapoolsed tingimused lähteülesande kooskõlastamiseks. Kirjas rõhutatakse uurimistööde vahearuannete ja muude toimingute avalikustamise olulist ning nende kooskõlastamise vajadust kohalike omavalitsuste ja Nabala keskkonnakaitse ühinguga.

Põhjavee liikumise digitaalseks uurimiseks karstitingimustes — mida tehakse Eestis esmakordselt — nõutakse omaette riigihanke korraldamist, kusjuures konkursile tuleks kutsuda ka kompetentseid välismaiseid ettevõtjaid.

Nõupidamisest osavõtjad peavad samuti oluliseks kavandatavate puuraukude kirjalikku kooskõlastamist kohalike omavalitsuste ja Nabala keskkonnakaitse ühinguga. „Selle seisukoha ignoreerimine võib põhjustada pöördumatuid keskkonnakahjustusi Nabala karstialal. Vaid üks ettevaatamatult paigutatud puurauk lõpetaks Tuhala nõiakaevu keemise,“ märgitakse ühisavalduses.