"Pole õiglane, et näiteks miinimumpalka saavad töötajad peavad töötama kolm aastat ühe pensioniaasta eest," selgitas Aab pressiesindaja teatel.

Keskerakonna fraktsioon on esitanud riigikogu menetlusse riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on tõsta keskmisest töötasust madalamat sissetulekut saanud isikute pensioni, võrdsustades nende aastakoefitsent ühega.

"Eelnõu kohaselt tagatakse võrdne koefitsent ka lapsehoolduspuhkusel olevatele lapsevanematele, üliõpilastele, kaitseväeteenistuses olevatele isikutele ja teistele, kelle eest on riik või kohalik omavalitsus tasunud sotsiaalmaksu," lisas Aab.

"Ettepanek siduda pension laste arvuga on põhimõtteliselt samm samas suunas. Kui lapsehoolduspuhkusel olevatele lapsevanematele tagatakse sel ajal võrdne koefitsent, siis saavadki nad ju hiljem suuremat pensioni," märkis Aab.

"Juhin aga tähelepanu, et Keskerakond on astunud reaalse sammu algatades eelnõu, mis tagab õiglasema pensioni. Kuid siiani pole seda toetanud ei Reinsalu partei IRL ega ka Reformierakond, kes on piirdunud vaid loosungite õhku heitmisega," lõpetas Aab.

Enamikule töötajatele jääb keskmine palk kättesaamatuks. Viimaste aastate isikustatud sotsiaalmaksu andmed näitavad, et ligikaudu 70 protsent töötajatest on keskmine aastakoefitsent alla ühe, juhtis keskerakondlane tähelepanu.