Guntars Kaziks (43) tunnistati süüdi korduvas vägistamises, sealhulgas alaealise vägistamises ja talle mõisteti karistuseks 15aastane vangistus, lisaks ootab teda karistusjärgne kinnipidamine.

Süüdi jäi Kaziks 4 vägistamisepisoodis, nendest 2 juhul olid ohvrid alaealised (14 ja 16). Ise ta ennast üheski episoodis süüdi ei tunnista ja palus kohtul end õigeks mõista, teatas kohtu pressiesindaja Kristina Ots Delfile.

Kohus mõistis Kaziksilt välja ka kaitsjatasu 33 600 krooni, ekspertiisitasud 110 000 krooni ja sundraha 10 875 krooni.

Kohtuasi lahendati kannatanute kaitseks kinnises menetluses.

Kaziksit süüdistati selles, et ta vägistas mullu oktoobris ja novembris Harju maakonnas erinevates kohtades neli noort neidu, kes olid tee ääres hääletanud ja kelle süüdistatav oma auto peale võttis.

Süüdistatav on varem kuus korda kriminaalkorras karistatud, sealhulgas ka seksuaalkuritegude eest.