"Eestis on piisavalt kvaliteetseid telekanaleid. Tallinna edvistamine oma telekanaliga on lihtsalt maksumaksja raha raiskamine," sõnas Jänes.

"See on kulukas tegevus, eriti kui on soov pakkuda kvaliteetset tasakaalustatud ja teistele ringhäälinguseaduse nõuetele vastavat teleprogrammi," lisas minister Jänes.

Ministri sõnul väljastas kultuuriministeerium Tallinna Televisioonile ringhäälinguloa sellepärast, et nende taotlus vastas seaduses ette nähtud tingimustele ja seaduslikku alust loa väljastamisest keeldumiseks ei olnud. "Ringhäälinguloa andmine kaabellevivõrgus edastatava programmi jaoks toimub ilma konkursita. Kõik ettevõtted, kes soovivad tegutsega ringhäälinguteenuse osutajana kaabelelvivõrgus saavad ringhäälinguloa pärast taotluse esitamist," märkis kultuuriminister.

Kultuuriminister Laine Jänes andis pealinna eelarvest rahastatavale Tallinna Televisioonile sel nädalal ringhäälinguloa, mille kohaselt hakkab telejaam levima üle kogu Eesti.

Televisiooniprogrammi levipiirkond on Harju, Lääne, Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Tartu, Pärnu, Valga, Viljandi, Rapla, Põlva, Võru, Hiiu ja Saare maakond, selgub ministri käskkirjast.