Sel aastal sundaega teenima minevast 3230 ajateenijast igaühe kultuurihuvi peale kulutab kaitseministeerium keskmiselt 216 krooni ja 70 senti. Samas suurusjärgus summa eest saaksid pataljonide ja üksikkompaniide raamatukoguhoidjad interneti raamatupoest osta kaks eksemplari Jerome D. Salingeri «
» juhul, kui nad jätavad tellimata ajalehed-ajakirjad ning keeravad selja ühistele teatri- ja kinokülastustele.

Kaitsejõudude peastaabi pressiesindaja Georgi Kokoshinski andmetel saab iga pataljon aastas nn kultuurikuludeks (raamatukogu täiendamine, ajakirjade-ajalehtede tellimine, teater ja kino) 35 000-40 000 krooni. Keskmisest veidi vähem saavad tänavu Tallinnas asuvad vahipataljon ja sidepataljon (mõlemad 30 000 krooni), teistest väeosadest enam aga Võru Kuperjanovi jalaväepataljon (60 000 krooni).