Selleks loodi Eesti Vabariigi majanduspiir alaliste kontrollpunktidega ja oma piirivalve. Iseseisva riigi põhitunnuse - piiri - loomine kuulutas kõigile uue ajastu algust.

Eesti Kodukaitse juhtkonna nõupidamisel 1990. aasta augustis tuldi esmakordselt välja ideega taasluua Eesti piirivalve. Paljud suhtusid mõttesse skeptiliselt, kuid tegutsema asuti.

Esmalt sõideti lihtsalt kaardi järgi läbi Eesti piir ja mõeldi seejuures ka tulevaste piiripunktide rajamisele. Ettevalmistused käisid väga kiiresti ja nii oli juba sama aasta 3. septembriks Tartu Õmblusvabrikus “Sangar” valminud esimene sinine Eesti piirivalvemunder, mis koosnes triiksärgist, soojast jopest ja kombinesoonist. Mundri komplektis oli veel must lips ja jalatsid.

Täna 20 aastat tagasi, 28. septembril 1990 tegutses Eesti–Läti–Vene piiril koiduvalgest kuni südaööni Eesti Kodukaitse staabiülema Andrus Ööveli juhtimisel piirikomisjon. Iga maakonna esindajad olid eelnevalt saanud teada temaga kohtumise paiga ja kellaja. Maakondade meeskonda kuulusid tavaliselt keegi maavalitsusest ning selle maakonna elektri-, side-, toitlustus-, teede- jt struktuuride esindajad. Kohaliku Kaitseliidu või Kodukaitse ja omavalitsuse poolt oli samuti alati keegi olemas.

Esmase kohtumise järel liiguti planeeritava piiripunkti asukoha suunas, kus iga valdkonna inimene sai välja öelda oma arvamuse. Elektrimehed hindasid elektrivarustuse loomise võimalusi, sidemehed sinna side tagamist ning teedeala asjatundjad vajaliku teedevõrgu rajamist.

Konsensusele jõudmisel anti loodavale piiripunktile nimi, märgiti kõigi asjaosaliste poolt oma töökaartidele asukoht ja liiguti edasi. Sellisel rutiinsel moel määrati kõikide piiripunktide asukohad ja tulevaste piirivalvurite majutuspaigad.

Aadu Jõgiaas
(Järgneb)

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid