Enamik inimesi vajab leinaga toimetulekuks teatud rituaale ja sümboleid ning leina edasiseks leevendamiseks kohta, kuhu oma valuga tulla ja mõtiskleda. Vaikuse laste rahupaik kujutab endast mälestuskivi, mille juurde on võimalik soovi korral sängitada ka lapse tuhk (näiteks kui puudub pere hauaplats või ei ole võimalik/ei taheta seda kasutada). See on koht, kuhu saab tulla leinama ka siis, kui polegi tuhka, mida matta ja kui lein on kestnud juba aastakümneid, teatas MTÜ.

Praeguseks on valminud Eesti esimese vaikuse laste rahupaiga arhitektuuriline projekt, mida tänasel üritusel autorite endi poolt esitletakse. Talgukorras korrastatakse tulevase mälestuspaiga asukoht: tehakse haljastus- ja mullatöid ning lõigatakse võsa.

„Inimeste tagasiside rahupaiga rajamise ideele on olnud tõeliselt positiivne ja suur. Sellist hingele tröösti pakkuvat paika on Eestisse väga vaja,” rääkis Risti kirikuõpetaja Annika Laats, kes on projekti üks eestvedajatest.

„Oleme südamest tänulikud kõikidele, kes nii materiaalselt kui moraalselt on toetanud selle mõtte teoks saamisele lähemale. Meie lootus on, et 2011.aasta kevadel võib rahupaik lõplikult valmis saada,” lisas ta.

Analoogseid rahupaiku on viimastel aastakümnetel rajatud mitmetes Euroopa riikides, samuti USA-s, Austraalias ja Kanadas. Eestile lähim asub Riias Püha Alberti kiriku aias. Rahupaikadega ühenduses korraldatakse nõustamist ja regulaarseid kohtumisi lapse kaotanud peredele.

Ristile loodava mälestuspaiga prognoositav maksumus on 190 000 Eesti krooni, millest osa loodetakse koguda annetustest. Rahupaiga rajamist organiseeriv MTÜ Vaikuse Lapsed on selleks otstarbeks avanud a/a 221048925078. Hetkeseisuga on kogutud annetuste ja LEADER-programmi toel ca 50 protsenti projekti kogumaksumusest.

Talgud algavad kell 11 Padise vallas asuva Risti kiriku taga (Harju-Ristil). Selleks tuleks võtta eelnevalt ühendust telefonil 53426353.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid