Täna kulutab inimkond hiigelsummasid näiteks HIV viiruse uurimiseks, ohjeldamiseks ja ravimiseks. HIV on viirus, mis hävitab immuunsüsteemi ja muudab inimese organismi vastupanuvõimetuks erinevate haiguste ees.

HIV-i võib kasutada kui metafoori, kujundit, mis iseloomustab vastupanuvõimetust ka väärtuste ja hoiakute tasandil. Väidan, et Õhtumaa on raskelt haigestunud immuunsüsteemi tõppe, mille nimi on moraalne relativism. See nakatumine on jõudnud AIDSi staadiumisse, kultuuritõppe, mille sümptomid muutuvad üha ilmekamateks ja raskemini ravitavateks.

Oleme haavatavad. Meie segipaiskamiseks on vaja õige pisut. Väike grupp inimesi sõitis lennukitega kaksiktornidesse ning kogu maailm muutus. Vallandus globaalne sõda terrorismiga, käivitus turvakontrollide laine, järgnesid okupatsioonid, halvenesid suhted riikide vahel. Selle tõttu kuluvad hoomamatud summad, samal ajal kui arvestataval osal inimkonnast pole süüa. Üks soome naine nõudis, et Itaalia koolidest kõrvaldataks krutsifiksid. Ta sai Euroopa Inimõiguste Kohtus õiguse, talle anti 5000 EURi valuraha kannatuste eest ja paar tuhat aastat kristlikku ajalugu lendas prügikasti koos korraldusega koristada kõigist Itaalia koolidest krutsifiksid. Tõsi, tegelik vastureaktsioon olevat olnud, et paljudes Itaalia koolides paigutati krutsifiksid ka nendesse ruumidesse, kus neid veel polnud. Piisab ühest inimesest, et elukorraldus segi paisata.

Me oleme kaitsetud kõrgetasemeliste lolluste eest. Meie uudiseid läbis sõnum, et Euroopa Nõukogu kuulutas sõnad ema ja isa seksistlikeks ning tegi liikmesriikidele ettepaneku võtta kasutusele sooneutraalne mõiste lapsevanem. On väidetud, et see, mis algab raamatute põletamisega, lõpeb inimeste põletamisega. Parafraseerides seda seisukohta võib öelda, et see, mis algab sõnade keelamisega, lõpeb inimeste hävitamisega. Äkki on ühel päeval kuritegu olla ema või olla isa? Mina jään oma lastele isaks ka siis, kui idioodid peaksid selle seadusega ära keelama.

Relativism segab praktiliste probleemidega toimetulekut, kuna puudub otsustamiseks vajalik väärtuseline alus. Tulemuseks on tähenduse taandamine üksikotsustele ja visiooni puudumine. Näiteks innustasid meid Natosse saamine ja EL-ga liitumine. Siis tuli resignatsiooniaeg, mida täna pisut elavdab euro ootus. Jaan Tätte fenomen reedab midagi valitsevast vaimsest näljast. Kuhu me läheme, mis meist saab – nendele küsimustele pole ühiskonnas sidusaid vastuseid. Segipaisatuse ja relativismi ajal levivad utoopiad, nagu näiteks ebausk, või müüt moodsatest probleemivabadest tõelisel armastusel rajanevatest kooselu vormidest.

Väärastunud väärtused defineeritakse inimese ümber. Natsionaalsotsialism lõi õpetuse aaria rassist. Kommunism lõi õpetuse uuest inimesest ja saabuvast paradiisist. Sooneutraalne ideoloogia püüab kujutada inimest sooneutraalsena, võrdsoolisena või sootuna. Kui näiteks homoseksualism peaks tõesti olema loomulik seksuaalkäitumise viis, siis oleks ju ükskõik, missoolise käevangus meie pojad ja tütred koolist koju tulevad. Ajalugu õpetab, et loomuvastased ideoloogiad ei pea vastu üle mõne inimpõlve. Häda on selles, et nad jõuavad enne kokkukukkumist hävitada palju inimesi.

Inimesed muutuvad väärtusetuses jõuetuteks. Suvel Prantsusmaal reisides üllatasid mind mitmed juhuslikud vestlused, kus kohalikud kurtsid mulle kui välismaalasele, et nad on mures Prantsusmaa tuleviku pärast, nad ei suuda vastu seista immigrantide lainele, neil pole midagi vastu seada islamile, see pole enam nende Prantsusmaa. Sama rääkisid mulle sakslased, kui väitsin, et Berliinis Kurfüstendammil on kolm kohalikku keelt: saksa, türgi ja vene. Tartus pereväärtusi toetava rahvakogunemise järel ütles mulle üks välismaise taustaga sõber, et Brüsseli teerull sõidab teist kõigist niikuinii üle. tARTuFFi raames korraldatud pereteemalisel arutelul jäi kõlama mõte, et perekonna lagunemine on paratamatu. Omaaegne Gulagi kogemus õpetas, et need, kes kaotasid lootuse, surid esimestena.

Relativism hävitab struktuursed (lähi)suhted ja loob sotsiaalse kaose. Maailm elab praegu kaasa Tšiili kaevuritele. NASA spetsialistide üks ellujäämissoovitusi oli, et organiseeruge, jaotage omavahel rollid ja vajadusel vahetage neid. Rollipõhisus on inimkoosluse püsimise üks psühholoogilisi aluseid. Relativism on hävitamas näiteks arusaama mehe ja naise rollidest. Looduslik, olemuslik, bioloogiline erinevus ei leia endale sotsiaalset katet. Lohutamatu oli lugeda ühe saksa daami artiklit patriarhaadi kadumise kiituseks, kuid kurtmist selle üle, et mehed jätavad maha pered, tõmbuvad tagasi vastutust nõudvatelt ametikohtadelt, elavad sotsiaalselt ükskõikset elu, minetavad oma elujõu. Autor ei paistnud naisena ka eriti õnnelik olevat.

Relativism muudab vormi olulisemaks sisust. Väärtuspõhiselt on võimalik otsustada, mis on hea ja mis on halb. Relativismist lähtudes on võimalik arutleda selle üle, mis võiks olla hea või halb ja kas kellelgi on üldse õigus midagi arvata. Sümptomaatiline oli reaktsioon Tallinna vaimulike kriitikale Keskerakonna vääritute tänavareklaamide pihta. Meediakajastus tegeles valdavalt küsimusega, kas papid tohivad sotsiaalsetes küsimustes suud paotada või mitte. Küsimus reklaamide väärikusest või vääritusest ei tõstatunud. Üks arvamuseavaldaja leidis, et kuidas nad julgevad astuda linnavalitsuse vastu, kes on neile niipalju raha andnud.

Kui kõik on suhteline, siis võib muuta sõnade tähendust sobivas suunas. Näiteks demokraatia tähendab etümoloogiliselt rahva (/demos/) võimu (/kratos/). Tänapäeval kuuleme väiteid, et demokraatia olemuseks on vähemuste õiguste kaitsmine, rahva arvamus pole tähtis. Kuidas te suhtuksite lausesse, et X erakonna võim tähendab X erakonna seisukohtadega mitte arvestamist ja Y erakonna soovide täitmist. Sõnadega vassimine on surveideoloogiate üks olulisemaid tööriistu.

Kas mentaalne HIV on ravitav? Arstid ütlevad, et ihulist HIVi on võimalik pidurdada ja sellest on võimalik hoiduda. Haiguse kulgu pidurdab asjade nimetamine õigete nimedega. Kui uued nähtused ei mahu vanadesse raamidesse, siis tuleb anda uuele õige nimi. Näiteks võib olla kohasem öelda minokraatia, diktatuur, utoopia, aga mitte demokraatia. Sõnavabaduse au sees pidamine, tõe väljaütlemine ka siis, kui see teeb põdurakestele haiget, tabuteemade vältimine ja iga vaikima sundimise paljastamine loob terve keskkonna.

Väärtuspõhine maailmavaade aitaks relativismi vastu. Olgu selleks talupojamõistus, religioosne maailmapilt või poliitilised veendumused. Minu arvates võiks meie erootilisel uniseksi ajastul käivitada riiklikul tasandil programmi, kus õpetatakse meest olema mees ja naist olema naine. On ju nii mehine ujuda jõuliselt vastu voolu. Ehk suudame ennetada prantsuse daame, kes eelistavad islamimehi tänu nende mehelikkusele. Võrdne kohtlemine peaks tähendama võrdseid õigusi, võrdsust seaduse ees, mitte füüsilist sarnasust ja isiksusejoonte kattumist. Ka haigel ajal võib igaüks elada tervet elu, minemata kaasa lauslolluste, utoopiatega, loomuvastasusega, paratamatusega, relativismiga ja tühisusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid