Audiitorfirma BDO Eesti sel suvel valminud aruandest selgub, et endine Paldiski linnapea Jaan Mölder kuldas oma viimasel tööpäeval, 13. novembril, ametnikud üle priskete koondamishüvitiste ja preemiatega, sõlmis linnale kahjulikke lepinguid, ületades sealjuures võimu piire ning võttis linnale suuri rahalisi kohustusi. Aruandes seisab, et Mölderi tegevus ei vastanud volikogu otsustele ja määrustele, see polnud seaduslik ja otstarbekas ega arvestanud linna huvisid “Kõik see sarnaneb nn põletatud maa taktikaga,” ütlesid audiitorid. “Analüüsitud andmetest nähtub, et linnapea Mölder on rahaliste soodustustega eelistanud üht isikute gruppi, kuhu kuuluvad raamatupidamisüksuse töötajad ning kaks abilinnapead, kellele Jaan Mölderi määratud hüvesid nimetatakse üldnimega kas kuldseks käepigistuseks või vihmavarjuks.” Erikontrolli tulemuste peale pöördus praegune Paldiski võim uurimisorganite poole. Mölderi poolt tekitatud kahju suuruseks on toodud 2,7 miljonit krooni. 13. novembril koondas Mölder kaks abilinnapead, arenguosakonna juhataja, peaspetsialisti, pearaamatupidaja, kolm raamatupidajat ja sekretäri, kirjutab Äripäev.

Viiele töötajale maksis Mölder koondamishüvitiseks kümne kuu ametipalga, ühele viie kuu palga. Näiteks pearaamatupidaja asetäitja Jelena Visbek sai koondamishüvitiseks kokku 220 000 krooni, arenguosakonna juhataja Külli Moutsinga, peaspetsialist Ellen Kiisk, raamatupidaja Jelena Gongadze, sekretär Irina Morozova igaüks 180 000 krooni ja raamatupidaja Jevgenija Maksimenkova 95 000 krooni. Pearaamatupidaja Ljudmila Konovalova ning abilinnapead Anneli Lääne ja Heldur Suun, kes lahkusid väidetavalt enda soovil, said koondamishüvitiseks kahe kuu ametipalga, kolmekesi kokku 166 800 krooni. Lisaks määras Mölder samadele inimestele heldekäeliselt preemiaid. Audit leidis, et ainuisikuliselt töötajad koondanud Mölder ületas võimupiire, sest linnavalitsuse liikmete vabastamine ja hüvitise maksmine peab toimuma volikogu otsusega. Aruandes tuuakse välja ka Mölderi ametiaja lõpul tehtud linnale kahjulikud tehingud, millega tõsteti makstavat rendihinda ajal, kui hinnad turul langesid.

Kummalise lepingu sõlmis Mölder enne lahkumist ka Paldiski saunateenuse pakkujaga Savs-Energi. Kui varem doteeris linn ettevõtet 10 000 krooniga kuus, siis alates 18. detsembrist 2009 kerkis summa 19 000 kroonile. Lisaks muutusid ka lepingu tingimused. Lepingu lõppemisest tuleb poolel sellest varasema 30 kalendripäeva asemel koguni aasta varem teada anda. Ennetähtaegse lõpetamise puhul linnavalitsuse algatusel peab viimane maksma kuue kuu ulatuses trahvi. Tagatipuks hakkas leping kehtima tagasiulatuvalt alates 1. detsembrist 2008. Kokku tasus linnavalitsus Savs-Energile 2009. aastal 230 000 krooni.

Jaan Mölder, endine Paldiski linnapea kommenteerib: "Mitte üheski küsimuses pole selle dokumendi puhul pöördutud minu ega inimeste poole, kellest on siin juttu või kes olid otsustajad. Seletusi on võetud neilt, kes vannuvad elu lõpuni mulle kättemaksu. Ma pole nende järeldustega lõpuni nõus. Koondamishüvitised tulevad avaliku teenistuse seadusest ja kõigil otsustel on kindlad põhjendused. Kuna kohus ennistas mu tagasi tööle ning linnavalitsuses tuli tööd edasi teha, tuli ka abilinnapead koosseisuväliselt tööle tagasi võtta. Kui otsustes oleks olnud midagi seadusevastast, siis oleks uus linnavalitsus saanud võimule tulles asja kohtusse anda või vähemalt vaidlustada. Seni pole mulle esitatud ühtegi pretensiooni."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid