Riigikohtu kriminaalkolleegium märkis esmalt, et vastupidiselt Lao kaitsjate hinnangule oli kriminaalmenetluse alustamine Lao suhtes õigustatud, vahendas BNS.

Samas otsustas riigikohus, et ringkonnakohus tegi õigesti, kui ei liigitanud Lao tegu avaliku korra rikkumiseks. "Kaklust nägid küll pealt mitmed ööklubi külastajad, kuid ainult see asjaolu ei anna alust rääkida avaliku korra rikkumisest. Lisaks sellele, et tegu näevad pealt kõrvalised, asjasse mittepuutuvad isikud, tuleb tuvastada ka see, et juhtunu rikkus nende avalikku õigusrahu piisavalt intensiivselt," märkis riigikohus.

Ühtlasi nõustus riigikohus ringkonnakohtuga, et Lao tegu ei saa käsitleda ka kehalise väärkohtlemisena, kuna kannatanule antud rusikahoop ei põhjustanud kannatanu enda väitel talle valu. Samas leidis kolleegium, et ringkonnakohus oleks pidanud analüüsima, kas Lao tegevust võib kvalifitseerida kehalise väärkohtlemise katsena.

"Enne õigeksmõistva otsuse tegemist peab kohus oma algatusel kontrollima, kas süüdistatava tegu vastab mõnele muule karistusseaduse normile, mille järgi oleks see tegu võimalik ümber kvalifitseerida," seisab riigikohtu otsuses.

Seetõttu tühistaski riigikohus Tallinna ringkonnakohtu otsuse Lao õigeksmõistmise osas ning saatis kaasuse samale kohtule uueks arutamiseks.

Turvakaamerate lindid

Äripäeva jõukate ärimeeste tabelis viimastel aastatel kõrgetel kohtadel asunud Meelis Lao sattus uurimise alla seoses mullu 7. märtsil Tallinna ööklubis BonBon toimunud kaklusega. Väidetavalt tekkis Laol ööklubi garderoobi järjekorras ühe mehega vaidlus selle üle, kumb neist peaks riietusruumist oma üleriided varem kätte saama.

Tekkinud lahkarvamusi mindi klaarima ööklubist välja, kus puhkenud kähmluses lõi Lao uurimisandmetel teist meest ning põhjustas talle füüsilist valu. Väidetavalt jäi kogu vahejuhtum turvakaamerate lintidele, millest said prokuratuuri peamised süütõendid Lao agressiivse käitumise kohta.

Kohtueelse uurimise lõppedes esitas riigiprokuratuur Laole süüdistuse avaliku korra raskes rikkumises, mis võib talle süüdimõistmisel tuua kuni viieaastase vangistuse.

Pikk kohtuvaidlus

Lao ise kinnitas Harju maakohtus oma viimases sõnas, et pole süüdi ning tüli väidetava kannatanuga tekkis seetõttu, et viimane oli solvanud kaht naist.

Kui maakohus mõistis Lao tänavu 19. jaanuaril süüdi vägivalda kasutades sooritatud avaliku korra raskes rikkumises ning määras talle 21 315-kroonise rahalise karistuse, siis ringkonnakohus leidis 12. aprillil, et Lao süü pole tõendatud ja mõistis mehe õigeks.

Lao kaasuse viisid ringkonnakohtusse tema kaitsjad Helina Luksepp ja Vello Luik, kes kinnitasid, et kriminaalasja Lao vastu poleks pidanud alustama ning mehe süü on tõendamata. Kaitsjate kinnitusel ei teinud tüli kumbki osapool politseile juhtunu kohta avaldust, samuti Lao vaid tõrjus vastaspoole lööke.

Riigikohus otsustas Lao süüasja võtta menetlusse juuni keskel, sest riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ei nõustunud Meelis Lao õigeksmõistmisega Tallinna ringkonnakohtus tänavu aprillis. Evestuse sõnul on ta jätkuvalt seisukohal, et kriminaalmenetluse alustamine Lao suhtes oli õigustatud ning mehe süü avaliku korra raskes rikkumises tõendatud.

Viimati oli varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Lao uurimise all neli aastat tagasi, kui ta 2004. aasta septembris üritas jõuliselt lahendada Tallinna vanalinnas tegutseva McDonaldsi kiirsöögikoha üürivaidlust ja McDonaldsit üüripinnalt välja tõsta.

Lao anti omavolis süüdistatuna kohtu alla, kuid 2007. aasta oktoobris lõpetas kohus asja arutamise kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid