Foorumi "Mitu väravat on kombeks? Kultuuriportaalid Eestis" peaesinejad on:
Dr. John Van Oudenaren
,
direktor tutvustab portaali, kuhu panustavad USA Kongressi raamatukogu, UNESCO ning paljud raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja haridusasutused kogu maailmast;

Harry Verwayen, Europeana äriarendusdirektor vaatleb Euroopa kultuuri- ja teaduspärandiportaalis institutsioonide, sisutootjate, vahendajate ja kasutajaterolli muutuval infomaastikul;

Dr. Jörn Sieglerschmidt, Saksa Digitaalraamatukogu kesknõukogu koordinaator räägib teadlastele, õpetajatele, õppuritele ja kultuurihuvilistele avaliku ja erasektori koostöös arendatavast digitaalraamatukogust.

Eesti esinejad arutlevad, kuidas käitub meie internetikasutaja (Dr.Pille Pruulmann-Vengerfeldt), miks vajame avalik-õiguslikku internetti (Margus Allikmaa) ning kellele ja milleks on loodud uued kodumaised kultuuriportaalid Kultuuriministeeriumi Kultuuripärandiportaal, muuseumide infosüsteem MuIS, Eesti Rahva Muuseumiinfosüsteem, Lugeja.ee.

Teiste seas esitletakse Eesti Rahvusraamatukogu e-raamatukogu, mis pakub uuenenud kodulehelt personaalsete infoteenuste võimalust ID-kaardiga, juurdepääsuotsinguportaalile ja digitaalarhiivile DIGAR jpm. allikatele.

Infopoliitika foorumit juhib Indrek Treufeldt. Foorumi korraldab Eesti Rahvusraamatukogu, toetavad Kultuuriministeerium ja Goethe Instituut.