Konverentsi korraldanud Eestimaa Vene parteide ümarlaua korralduskomitee esindaja Nikolai Maspanov ütles pressikonverentsil, et ümarlauda kuuluvad parteid võtsid vastu esimese poliitilise ühispöördumise.

Maspanov märkis, et konverentsi korraldajate eesmärgiks on vene jõudude konsolideerimine valimiste-eelsel ajavahemikul.

Tema sõnul arutati konverentsil Vene kogukonna kõige teravamaid päevaprobleeme, muuhulgas esindatuse suurendamist valitavates riigivõimuorganites.

Maspanovi kinnitusel on tuntav püüe osaleda eelseisvatel kohalike omavalitsuste ja parlamendivalimistel ühtsete parteinimekirjade alusel.

Lähiajal kavatsetakse Eesti seadusandluses kinnitada säte, mis välistab valimisliitude osalemise valimistel ning parteid peavad osalema kas iseseisvalt või ühisnimekirjadega.

“2002. ja 2003. aasta valimistest saab parteide jaoks küpsuse proovikivi,” ütles Maspanov.

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei peasekretäri Anatoli Jegorovi sõnul pakkus partei juba 2001. aasta detsembris kolleegidele valimisteks ühisvalmistumise võimalust.

Konverentsi materjalid ja valmivad ettekanded ilmusid internetti juba kaks kuud varem. Diskussioonilehekülg www.hot.ee/russconference on nüüdsest kavas muuta alaliseks.

Ümarlauda kuuluvad Vene Erakond Eestis, Vene-Balti Erakond Eestis, Vene Ühtsuspartei, Eestimaa Ühendatud Rahvapartei ja partei Eestimaa Ühtsus.