Isamaaliit on seisukohal, et eesti keele tulevik on muutumas taas ohtlikult ebakindlaks. Uus võimuliit tahab anda keelepoliitikas järele Venemaa survele, teatas ETAle Isamaaliidu parlamendifraktsiooni pressinõunik Sirje Kiin.

Kaksikliit kavatseb Kiini sõnul nimelt jätta kehtima varasemal perioodil välja antud ja massiliselt võltsitud keelekategooria tunnistused, mida Mart Laari valitsuse ajal hakati asendama uute kindlamate riigikeele tasemetunnistustega. Kiini sõnul tähendab see, et tulevikus jääb alles risk, et Eesti riigis pole kõikjal võimalik eesti keeles asju ajada. Selline keeleseaduse muutmine oleks Isamaaliidu väitel lubamatu. “Võimuliidu sõnum venekeelsele valijale on, et Eestis pole edaspidi vaja eesti keelt osata,” väitis Kiin.

Isamaaliidu saadikud avaldasid muret ka Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse üldise keelepoliitika pärast, sest tahetakse tühistada 2007. aasta piir venekeelsete gümnaasiumite eesti õppekeelele ülemineku kohta. Selline üleminek pole Isamaaliidu väitel mõeldud täielikuna, sest kaks viiendikku õppekavamahust võib ka edaspidi jääda muukeelseks.

Võimuliidu kava tähendab Kiini sõnul aga suunda kakskeelsele riigile, mis toimuks eesti keele arendamise arvelt.