Üheksaliikmeline ringhäälingunõukogu valis Raagi ETV juhiks viie poolthäälega.

“Nõukogu tegi Raagile ettepaneku asuda Eesti Televisiooni juhatuse esimehe kohale. Nüüd järgnevad läbirääkimised ja tõenäoliselt esmaspäevaks jõuame temaga töölepingu allakirjutamiseni,” ütles BNS-ile ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar.

Ringhäälingunõukogu valis Ilmar Raagi välja kuue kandidaadi seast. Lisaks Raagile kandideerisid Eesti Televisiooni juhiks ETV välissuhete osakonna juhataja Juhan Paadam, Keskerakonna ajalehe Kesknädal toimetaja Allan Alaküla, Baltic Computers Systemsi reklaamijuht Urmas Espenberg, spordiajakirjanik Lembitu Kuuse ja filmimees Mark Soosaar.

Uus ETV juht selgus kolme hääletusvooru tulemusel. Kõigepealt valis nõukogu kuue kandidaadi seast välja neli, seejärel nelja järelejäänud kandidaadi seast kaks ning langetas lõpuks kahe kandidaadi vahel oma otsuse.

Sinissaare sõnul pääsesid viimasesse hääletusvooru edasi Ilmar Raag ja Juhan Paadam.

“Samas olid kõik kuus kandidaati tugevad ja ma tahaks neid kandideerimise eest tänada,” sõnas Sinissaar.

Ringhäälingunõukogu avaldas ETV eelmisele juhile Aare Urmile 16. jaanuaril umbusaldust. Nõukogu hinnangul ei tundnud Urm ETV spetsiifikat ega täitnud oma töös ringhäälingunõukogu otsuseid.

Pärast Urmi vabastamist oli kõige tõenäolisem kandidaat ETV juhi kohale TELE 2 e-kommertsi direktor Andres Jõesaar, kes hiljem teatas oma loobumisest.