1704. aasta augustis vallutasid Vene tsaari Peeter I väed rootslastelt Narva, sellega said alguse sündmused, mis muutsid kogu Põhja-Euroopa poliitilist kaarti.

Lahingu rekonstruktsioon on kolmepäevase Narva ajaloofestivali keskseks ürituseks. Lisaks lahingule sai näha, kuidas elasid tollel ajal tavalised inimesed nii maal kui linnas.

Festivalile kogunesid sõjaajaloohuvilised Eestist ja neist naaberriikidest, mida Põhjasõda puudutas, st Venemaalt, Rootsist, Soomest ja Lätist. Kolme päeva jooksul, 13.-15. augustil, paiknevad linnuse õuel rootslaste ja venelaste sõjaleerid, mõlema leeri sõjamehed tutvustavad kõigile huvilistele 300 aasta taguseid mundreid, relvi ja nendega ümberkäimist, tollaseid sõjapidamise meetodeid ja sõduri eluolu lahingute vahelisel perioodil. Sõjaleeride kõrval asub siinse põlisrahva küla, mis tutvustab tollase maarahva igapäevaseid tegevusi.