Lisaks temale aitavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse temaatikale hea tahte saadikutena vajalikku tähelepanu tõmmata heategevusorganisatsiooni Caritas Internationalis peasekretär Lesley-Anne Knight, kes on töötanud ka ÜRO pagulaste ülemkomissarina.

Ülejäänud kaks saadikut on Poola kaasaegse tantsu esitaja, koreograaf ja telesaatejuht Michał Piróg ning Portugali ja Suurbritannia taustaga näitleja ja modell Tasha de Vasconcelos. Viimane on ühtlasi ka abiorganisatsiooni AMOR asutaja, mis tegeleb emade sünnitusjärgse surma vähendamise ja laste abistamisega Aafrikas.

Vīķe-Freiberga puhul tuuakse esile tema väärikat akadeemilist karjääri, panust Läti presidendina ning Euroopa Liidu tuleviku mõtestajana. Läti ekspresident on tuntud ka tulihingelise vabaduse, võrdsuse ja sotsiaalse õigluse eestkõnelejana.

„Mul on hea meel tunnistada nii märkimisväärsete ja mitmekesiste isiksuste tegutsemist Euroopa aasta hea tahte saadikutena," sõnas Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasamise volinik László Andor. "Nende tugev isiklik pühendumine ja aktiivne osalemine aitab tugevdada sõnumit, et võitlus vaesusega on jagatud vastutus, kus oma roll on nii avalikul kui erasektoril."

ELis elab allpool suhtelise vaesuse piiri 84 miljonit inimest. Põhieesmärgid, mida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames ning hea tahte saadikute toel saavutada soovitakse, on: parandada arusaamist tegelikust vaesusolukorrast euroliidus, võidelda vaesusega seotud stereotüüpide vastu ning rõhutada individuaalse ja kollektiivse vastutuse tähtsust vaesuse vastu võitlemisel.
 
Lisaks neljale üle-euroopalisele saadikule on aastale oma "näo" andnud ka enam kui 130 väljapaistvat isikut liikmesriikidest. Eestis on nendeks sotsioloog Andrus Saar ning kodutute eestseisja Riina Vändre.