Aaviksoo märkis, et kindral Ramms ja tema juhitav meeskond on Eesti seisukohalt vaadates teinud väga head tööd, mis on edendanud nii Eesti ja NATO koostööd, kuid on kasvatanud ka Eesti kui NATO liikmesriigi rahvuslikku julgeolekut. „Viimasel kahel aastal tehtud töö ja toimunud arengud on näide väga hästi sujunud koostööst,“ sõnas kaitseminister.

Kindral Ramms kohtus täna ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneotsaga ning külastas pärastlõunal NATO kooperatiivset küberkaitse kompetentsikeskust.

"Külastasin Eestit viimati 2008. aastal, mul on heameel tõdeda, et koostööplaanid, mida tollal tegime, on arenenud väga positiivses ja kindlas suunas," ütles kindral Ramms kohtumisel kaiteväe juhiga. Ramms kinnitas Afganistani missiooni olulisust järgnevatel aastatel ja tunnustas Eestit Afganistanis tehtava eest.

Brunssumi ühendväejuhatus (Allied Joint Force Command Brunssum) on NATO Põhja-Euroopasse jääva territooriumi kaitse eest vastutav sõjaline staap, mis paikneb Hollandis Brunssumis. Brunssumi ühendväejuhatus juhib NATO operatsioone Afganistanis ja Balti riikide õhuturvet. Kindral Rammsi visiidi eesmärk oli tutvuda Eesti kaitseväe arenguplaanidega NATO-s, õhuväe juhtimiskeskusega Ämaris ja küberkaitse kompetentsikeskusega.