"Arvan, et kui ETV rikuks talle seatud reklaami näitamise reegleid, võtaksid erakanalid ette kohtutee, sest reklaami vallas valitseb väga terav konkurents," märkis Kreitzberg. "Võrreldes ajaga, mil ETV võis veel vabalt reklaami näidata, on telereklaamide mahud oluliselt kasvanud. Tänased probleemid pärinevadki suuresti ajast, mil otsustati ETVs reklaam keelata, kaotades mõne aja pärast eratelekanalite loamaksud. Samas pole ETV riigieelarveline rahastamine olnud piisav."

Pärast jalgpalli MMi alanud vaidlus, kas ETVs oli reklaami põhjendatult palju või mitte, on asjaosalistel erinevad arvamused.

"Kui vaadata ETV probleeme kvaliteedi võtmes, siis tänu praegusele reklaamirahale saavad nad teha rohkem väärtsaateid," põhjendas Kreitzberg. "Mina ringhäälingunõukogu liikmena ei ole see inimene, kes ütleb, et sponsorite summasid tuleb hakata piirama. Kui me tahame korralikku avalik-õiguslikku televisiooni, siis tuleb ETV rahastamist käsitleda tervikuna."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid