Nelja kuu jooksul osaleb Admiral Cowan NATO Miinitõrjeüksuse koosseisus neljal suuremal mereväeõppusel ja operatsioonil Lääne- ja Põhjamerel ning Briti saarte ümbruses. Lisaks kaadrikaitseväelastele teenib Admiral Cowani meeskonnas neli ajateenijat, teatas kaitseväe peastaap.

Alates 1. juulist on Admiral Cowan ka NATO reageerimisjõudude valmisolekuüksus. Reageerimisjõudude liikmena peab laev olema valmis täitma sõjalisi ülesandeid kahe päeva jooksul NATO määratud paigas.

Enne reageerimisjõududesse määramist läbis Admiral Cowan hindamisprotsessi Belgias Miinitõrjelaevade akrediteerimiskeskuses, mille alusel hinnatakse kõiki NATO merevägede aluseid.
NATO reageerimisjõud NRF (NATO Response Force) loodi 2003. aastal integreeritud mere-, maa- ja õhuväevõimekusi ühendava üksusena täitmaks Põhja-Atlandi Nõukogu ülesandeid. NATO reageerimisjõud ühendavad eliitüksuseid, mida võib saata viie päeva jooksul maailma erinevatesse paikadesse täitma sõjalisi ülesandeid.

Varem on mereväe alustest NATO reageerimisjõududesse kuulunud lisaks Admiral Cowanile 2008. aastal, staabi- ja toetuslaev Admiral Pitka ja miinijahtija Sulev ja miinijahtija Sakala.

Samuti on reageerimisjõudude koosseisus varasematel aastatel valmisolekus olnud Eesti demineerimismeeskond, sõjaväepolitseirühm, Kaitseliidu baasil moodustatud üksus Põhjala lahingugrupis. Selle aasta esimesel poolel panustas Eesti NATO reageerimisjõududesse 192 kaitseväelasega Balti pataljoni koosseisus.

Admiral Cowan on üks kolmest Ühendkuningriigilt Eestile hangitud Sandown-klassi miinijahtijast. Laev on ehitatud 1989. aastal ning varustatud nüüdisaegse miinijahtimistehnika ja Seafox miinihävitussüsteemiga.
Admiral Cowan jõuab kodusadamasse novembris ning on NATO reageerimisjõudude valmisolekuüksuseks aasta lõpuni.