Peale selle selgitab valitsus 2012. aastaks välja, kas pidu ja pillerkaar Eesti teedel, kus bensiini­õgija-autode omanikke koheldakse võrdselt keskkonnasäästlikku sõidukit eelistanutega, saab sama moodi jätkuda.

See kõik tuleb esile majandusministeeriumis äsja kaante vahele saanud eelnõust „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020" - sarnaselt teiste Euroopa Liidu liikmesmaadega on valitsus seadnud eesmärgiks, et 10 protsenti transpordivaldkonnas kasutatavast energiast oleks juba 2020. aastaks pärit taastuvatest allikatest

Kui praegu on Eestis vaid umbes 0,6 protsenti müüdavast bensiinist ja diislikütusest on biokütus, siis majandusministeeriumi vastvalminud kava näeb ette, et 2015. aastaks kohustavad seadusemuudatused ka Eesti kütusemüüjaid lisama mootorikütusele vähemalt viis protsenti taastuvatest allikatest pärit kütust.

Veel kinnitamata eelnõus seisab ka lausa revolutsiooniline ühissõidukeid, eelkõige busse puudutav plaan: 2020. aastaks peavad pooled neist sõitma ainult taastuva energiaga.

Eelnõu vihjab ka võimalusele maksustada sõidukite CO2 väljapaiskamist, kuid sedastab: „Ees­ti on üks vähestest EL-i riikidest, kus sõidukeid ei maksustata. Muutused, mis ilmneksid sõidukite CO2 heitmete maksustamise tulemusena, võimaldaksid kahandada transpordis kasutatavate kütuste kogust."

See, kas autojuhtide käitumise mõjutamiseks sobib paremini maks või hoopis mõni soodustus, peab ministeeriumi kava järgi olema selge hiljemalt ülejärgmiseks aastaks, kui valitud variant loodetakse juba ka ellu rakendada.