Rahvusraamatukogu nõukogu arutas 2011. aasta eelarveprojekti ja kinnitas selle 3,5 miljoni kroonise puudujäägiga. Eelarve puudujääk tuleneb personalikulude, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning majandamiskulude defitsiidist.

"Personalikulude enam kui 2 miljoni kroonine puudujääk sunnib raamatukogu jätkama 2011. aastal nii suvise kollektiivpuhkuse kui kahenädalase tasustamata puhkusega. See vähendab raamatukogu lahtiolekuaega vähemalt kuue nädala võrra aastas," on kirjas rahvusraamatukogu nõukogu esimehe Peeter Tulviste allkirja kandvas pöördumises.

"Tänaseks on koondatud ligi 100 ametikohta. Personalikulusid ei ole võimalik ega mõistlik enam vähendada ametikohtade koondamise arvelt, kuna praegune koosseis katab vajadused minimaalselt."

Pöördumine lõpeb sõnadega: "2010. aasta majandamiskulusid kärbiti 2,5 miljon krooni, millega hoone hoolduskulud on tänases eelarves viidud miinimunimi. Hinnatõusud, hooldustööde mahukasv ning külm ja lumerohke talv on võrreldes 2009. aastaga suurendanud majandamiskulusid 480 000 krooni võrra. Seega on täiendav vajadus 2011. aastaks 480 000 krooni."