Riigikohus rahuldas prokuröri kassatsioonprotesti Tartu tolliinspektuuri endise juhataja Rein Lepsoo ja endise peainspektori Malle Leiuse õigeksmõistmise kohta, ütles BNS-ile riigikohtu sekretär.

Prokurör nõuab Tartu ringkonnakohtus jätkuvalt Lepsoo ja Leiuse süüdimõistmist korruptsioonis, vaatamata sellele, et 31. jaanuaril mõistis ringkonnakohus nad õigeks.

Ringkonnakohtu otsuse järgi ei tekitanud Lepsoo ja Leius oma tegevusega riigile varalist kahju ning nende käitumises puudus eelmise aasta alguseni kehtinud korruptsiooniparagrahvi kohaselt kuriteokoosseis.

Varem oli Tartu linnakohus Lepsoo ja Leiuse korruptsioonis süüdi mõistnud ning karistanud kaheaastase tingimisi vanglakaristusega.

Kaitsepolitsei süüdistuse järgi teostasid Lepsoo ja Leius Tartu tolliinspektuuri juhtkonna liikmetena ning selle kontrollile allutatud tollilao OÜ Vaba Ladu juhtkonna liikmetena järelevalvet iseenda ettevõtluse üle.

Kaitsepolitsei uurimine näitas, et Leius ja Lepsoo tegid riigivõimu esindajatena otsuseid, millega nad tagasid tollilao Vaba Ladu monopoolse seisundi Tartu tolliinspektuuri tööpiirkonnas.

Leius ja Lepsoo olid variisikute kaudu OÜ Vaba Ladu omanikud, osanikud ja juhtkonna liikmed. Oma korruptiivse tegevusega said nad firmast igakuise töötasuna, preemiana ning aktsionäri ja osanikuna korruptiivset tulu kumbki ligikaudu 280.000 krooni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid