Kas maavarade kaevandamine käib vaid suuromanike tahtmist mööda või peaks lähtuma riiklikust kavast? Miks peaks kaevandama just haruldasel karstialal, kui paekivi on Eestimaal mujalgi küllalt? Need küsimused on kerkinud üles seoses kavaga rajada paekivimaardla Nabala karstialale, mis seab ohtu ümbruskonna looduse ja kohalike elanike elukvaliteedi, rääkimata Tuhala nõiakaevu saatusest, teatavad TV3 uudised.