Läänemere suurima mereväeõppuse BALTOPS raames viiakse sel aastal esmakordselt läbi maabumis- ja liitlasvägede vastuvõtuharjutused Eestis ja Lätis. Eestis korraldataval ühisõppusel osalevad lisaks USA Merejalaväe pataljoni 2-23 võitlejatele Eesti maa-, mere- ja õhuväe üksused. Õppuse Eesti faasi üldjuht on Kaitseväe Peastaabi operatiivosakonna ülem kolonel Peeter Hoppe, teatas kaitseväe peatsaap.

Õppuse raames moodustavad USA merejalaväelased ja Scoutspataljoni võitlejad ühispataljoni, mis harjutab kahe nädala jooksul Kaitseväe Kekspolügoonil taktikalisi oskusi ja viib läbi laskeharjutusi. Pataljoni juhib Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Vahur Karus.

Mereväe laevad koos Balti Miinitõrjeeskaadri ja NATO Miinitõrjeüksusega viivad samal ajal Hara lahes läbi miinitõrjeõppuse, mille käigus puhastatakse laevateid 15. juunil korraldatava dessantoperatsiooni tarbeks. Miinitõrjeõppuse käigus otsitakse ja tehakse vajadusel kahjutuks ka reaalseid lõhkekehi. Eesti mereväe laevadest võtavad õppusest osa toetuslaev Tasuja ja miinijahtija Ugandi Balti Miinitõrjeeskaadri koosseisus ning miinijahtija Admiral Cowan NATO Miinitõrjeüksuse koosseisus.

Õppus kulmineerub 15. juunil Loksa rannas korraldatava maabumisharjutusega, mille käigus merejalaväelased ja Kaitseliidu luurerühm viivad USA Mereväe laevalt Gunston Hall läbi maabumisharjutuse. Maabumisõppust on oodatud vaatama kõik huvilised.

Möödunud nädalal harjutasid kolme Balti riigi ja USA Euroopa Väejuhatuse esindajad liitlasvägede vastu võtmist õppusel Baltic Host 2010. Kokku korraldavad Balti riigid koos Ameerika Ühendriikidega sel aastal kolm õppust. Lisaks äsja lõppenud ja järgmisel nädalal algavale õppusele toimub novembris Lätis õppus Sabre Strike.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid