Eestimaa Roheliste Üldkogul osales rekordiliselt suur hulk inimesi. Esindatud oli enam kui viiendik erakonna liikmetest, teatas erakonna pressiesindaja.

Erakonna üheksaliikmelisse juhatusse kandideeris 34 inimest, kellest valituiks osustusid: Aleksander Laane, Aleksei Lotman, Andres Siplane, Jaan Vaabel, Rasmus Lahtvee, Tanel Ots, Terje Põvvat, Toomas Trapido, Triin Veber.

Eestimaa Rohelised otsustasid mitte muuta liikmemaksu, mis on 350 krooni aastas ehk veidi alla ühe krooni päevas. “Kroon päevas on iga liikme kohta 10 korda väiksem summa kui erakonnale maksavad maksumaksjad,” ütles liikmemaksu suuruse samaks jäämist propageerinud Marek Strandberg üldkoosolekul. Tema sõnul on oluline näidata nii valijaile kui ka toetajaile erakonna liikmete enda rahalise panustuse olemasolu partei ülalpidamisel.

Kõik hääletamised üldkoosolekul viidi läbi Väärtpaberikeskuse AS elektroonilise hääletamissüsteemi abil, mis andis liikmetele rohkem aega aruteludeks. Häälte lugemine ning tulemustest kokkuvõtete saamine toimusid seniste koosolekutega võrreldes kiiresti. Muuhulgas tekkis koosolekul ka arutelu selle üle, kas Väätpaberikeskuse hääletusmasinat saab usaldada. Rohelised hääletasid “masina” usaldamise poolt.

“Konfliktist väljatulek koos uue juhatuse valimisega on Eestimaa Roheliste jaoks samm tugevneva organisatsiooni suunal. Marek Strandbergi sõnul on ka valijate jaoks positiivne see, et erakond suutis oma sisetüli lahendamisega toime tulla rääkides ja arutledes, mille tulemusena formuleerus kompromiss,” seisab pressiteates.

“Kui me suudame seda erakonna sees, siis on see hea märk ning annab kinnitust Roheliste võimele lahendada konflikte ja eriarvamusi avatult ning tulemuslikult — olgu siis valitsuse või kogu riigi tasemel,” ütles Strandberg, kes ise juhatusse ega erakonna valitavatesse kogudesse ei kandideerinud.