„Ma rääkisin vahetult peale kohtuotsuse teadasaamist kliendiga ja kliendi seisukoht on jätkuvalt, et ta soovib kindlasti kaebuse koostamist Euroopa inimõiguste kohtusse. Seda seetõttu, et ka riigikohtu lahend on suhteliselt üldsõnalisel kujul ja vormis ning on jätnud väga paljud eri kaitsjate poolt tõstatatud küsimused vastuseta,“ selgitas Pilv Delfile.

Pilv ei osanud hinnata, kuivõrd suure tõenäosusega tema klient Strasbourgis õiguse saab. „Seda on väga raske hinnata, esiteks on menetlus hästi aeglane ja pikk ning teiseks ma ei oska prognoosida, kas see kaebus ka sisuliselt läbi vaadatakse. Mul on täna siin üks juhtum, kus Eestis viis aastat tagasi jõustunud kohtuotsus on küll võetud läbivaatamisele ja on kinnitatud, et kohe-kohe varsti tuleb kohtu seisukoht, aga viis aastat on möödas ja ma olen sama tark koos kaitsealusega.“

Riigikohus jättis täna Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna süüdi mõistnud maa- ja ringkonnakohtu otsused muutmata.

Hea lugeja, kas usud, et Euroopa inimõiguste kohus mõistab Reiljani õigeks? Saada oma arvamuslugu meiliaadressile rahvahaal@delfi.ee või kasute lehe vasakul servas olevat Rahva hääle vormi!